Stenografický zápis 25. schůze, 23. května 2000


(Jednání zahájeno ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Němec
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Bohuslav Sobotka


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 533/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Martin Kocourek


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP František Brožík


52. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení

Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Pejřil
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Dalibor Matulka


53. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení

Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Vojtěch Filip


56. Návrh poslanců Ivana Pilipa, Miroslava Kalouska, Stanislava Voláka, Václava Krásy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP