Stenografický zápis 25. schůze, 19. května 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - druhé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Kasal
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Marie Machatá
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Zdeněk Koudelka


35. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 502/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Jičínský


36. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 525/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Cyril Svoboda


29. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 394/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Koudelka


31. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Poslankyně Zdeňka Stránská
Poslanec Václav Brousek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Koudelka


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání opět ve zahájeno 14.03 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


33. Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - druhé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Miloslav Kučera st.


108. Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Svobodová


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Petr Nečas


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Ladislav Šustr


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Pícl


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby /sněmovní tisk 518/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Pejřil


41. Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Jitka Kupčová


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení

Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP