Stenografický zápis 25. schůze, 25. května 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Bohuslav Sobotka


95. Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


110. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 502/ - třetí čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Václavek
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Cyril Svoboda


109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Jan Vidím


113. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Tomáš Teplík


115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby /sněmovní tisk 518/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda PSP Václav Klaus


116. Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Jitka Kupčová


89. Vládní návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Předseda PSP Václav Klaus


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra Stanislav Gross


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsaná v Montrealu dne 28. května 1999 /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971 /sněmovní tisk 551/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, 1978 /sněmovní tisk 553/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995 /sněmovní tisk 554/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích, 1933 /sněmovní tisk 555/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu, 1948 a Protokolu z roku 1990 k této úmluvě /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Jaroslav Štrait


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropského zákoníku sociálního zabezpečení ze dne 16. dubna 1964 /sněmovní tisk 557/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Hanuš


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 2. března 2000 /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Petr Šulák
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 13.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.16 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


112. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Patočka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka


114. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - třetí čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Martin Kocourek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík


104. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 394/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


126. Návrh na způsob projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1999 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý


128. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.1999 - 31.12.1999 /sněmovní tisk 569/

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


131. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Černý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP František Brožík


132. Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Josef Janeček


133. Zpráva o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a.s.

Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vilém Holáň
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 16.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


139. Ústní interpelace

Poslanec Walter Bartoš
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Josef Houzák
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Josef Houzák
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP