Sněmovní tisk 513
Novela zák. o sdružování v politických stranách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 513/0 dne 1. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2000 (usnesení č. 227). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 843).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 513/3, který byl rozeslán 19. 5. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 286, usnesení č. 1022).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 6. 2000.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2000.
  Prezident zákon nepodepsal a 11. 7. 2000 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 513/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 513/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 43, usnesení č. 1167).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2000.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 340/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Strany politické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, financování strany, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčováníISP (příhlásit)