Stenografický zápis 25. schůze, 26. května 2000


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím


80. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., a zákona č. 160/1997 Sb. /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.59 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - třetí čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Martin Kocourek
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


133. Zpráva o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a.s.

Poslanec Václav Exner
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Dušan Tešnar


85. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 434/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý


86. Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec František Pejřil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Payne


135. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.12 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím


122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek


123. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 533/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý


106. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech /sněmovní tisk 449/ - třetí čtení

Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jan Kostrhun
Poslankyně Hana Orgoníková


136. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu

Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Volák
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání bylo přerušeno v 15.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP