Stenografický zápis 25. schůze, 30. května 2000


(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


135. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Ladislav Korbel
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze přerušena ve 14.07 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14.21 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Pešek


67. Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (o ochraně práv k odrůdám) /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Kováčik


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech /sněmovní tisk 481/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik


91. Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 547/ - třetí čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda PSP František Brožík


92. Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení

Poslanec Petr Hort


129. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 592/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Vidím


134. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer


118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení

Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna


136. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jan Kasal
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Škromach


138. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1999

Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 17.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


127. Informace předsedy vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 837 z 22. schůze Poslanecké sněmovny

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Michal Doktor
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze skončila v 20.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP