Stenografický zápis 22. schůze, 1. března 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


133. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Beneš


135. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 316/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Senátor Jan Zapletal


69. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Petr Matějů
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Václav Frank
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Václav Brousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Zdeněk Klanica
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.36 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek


27. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Michal Doktor
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec František Pejřil
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Miroslav Krajíček


32. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Stanislav Gross


63. Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní sprány České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Jitka Kupčová


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný


54. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Bendl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání ukončeno v 18.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP