Neautorizováno !


 

(12.10 hodin)

(pokračuje Plachý)

Očekávají však, jak se k investici postaví stát. Proto prosím, abyste podpořili zařazení této víceméně symbolické položky. Celkové náklady podle studie budou totiž 50 milionů korun.

Dámy a pánové, věřím, že peníze daňových poplatníků budou lépe využity v nemocnici než u pošťáka za 50 milionů korun, kterým bezesporu ombudsman bude. Jsem přesvědčen, že funkci ombudsmana perfektním způsobem zajišťoval prezident republiky a jeho kancelář, a z tohoto důvodu považuji náklady na zřízení úřadu ombudsmana za neopodstatněné a nepřiměřeně vysoké. Děkuji za vaše pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Horníková, po ní poslanec Brousek.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesla pozměňovací návrh k tisku 376/8, což je usnesení rozpočtového výboru.

Abych krátce uvedla svůj návrh. Již jsme zde v Poslanecké sněmovně slyšeli, že se zabýváme problematikou zoologických zahrad. Padl zde i návrh, jakým způsobem vyřešit nedostatek finančních prostředků pro fungování zoologických zahrad.

Já bych zde ráda upozornila, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se tímto problémem zabýval, a mám dojem, že se ve výboru podařilo tento problém vyřešit. Také v usnesení rozpočtového výboru na str. 2 pod č. 9 je částka 23 milionů 105 tisíc, která by měla řešit problematikou vzniklou v zoologických zahradách. Zároveň ale se do usnesení rozpočtového výboru dostal návrh paní poslankyně Orgoníkové, která navrhuje na Zoologickou zahradu Dvůr Králové 8 milionů korun. Já se domnívám, že v návrhu, který je návrhem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, což je bod č. 9 usnesení rozpočtového výboru, je požadavek Zoologické zahrady ve Dvoře Králové již obsažen, takže bych si dovolila přednést pozměňovací návrh, aby tato částka, která je pod pořadovým č. 57, částka určená jako dotace pro Zoologickou zahradu Dvůr Králové ve výši 8 milionů korun, byla převedena na individuální dotaci Základní škole Krčín v Novém Městě.

Tato škola je uvedena pod pořadovým č. 25. Na rekonstrukci této školy byla přiznána částka 6 milionů korun, i když požadovaná částka byla 15 milionů korun, tak jak byla schválena ve školském výboru. Vzhledem k tomu, že celkové investice v této škole činí 40 milionů korun a veškerou investici platí město ze svého rozpočtu, myslím, že by bylo velmi vhodné, aby částka na rekonstrukci této školy byla navýšena o zmíněných 8 milionů korun ze zoologické zahrady.

To je tedy můj návrh. Chci říci, že jsem tento návrh prodiskutovala i s paní poslankyní Orgoníkovou, která s tímto návrhem souhlasí a tento přesun podporuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Brousek, po něm poslanec Sehoř. Ale já bych prosil kolegy ze sociální demokracie, aby respektovali, že projednáváme státní rozpočet.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, tato vláda má ve svém programovém prohlášení jako jednu z priorit vzdělávání. Říká se v něm o zvyšování prestiže učitele a o postupném zvyšování finančních prostředků tekoucí do školství.

Zcela v rozporu s tímto vládním prohlášením je ale to, že v letošním roce v návrhu rozpočtu jsou mzdy na úrovni roku předcházejícího, což pochopitelně vnáší nespokojenost do učitelské veřejnosti. Je to hlavně proto, že loňské zvýšení tarifů o 17 % bylo doprovázeno halasným křikem o tom, že zvyšování platů bude pokračovat. Vzhledem k oficiálně uznané inflaci, která je, pokud se nemýlím, 4,7 % za rok 1999, tzn., že udržením mzdové hladiny na úrovni roku 1999 se reálné mzdy ve školství dokonce snižují. Je to stav velmi nezdravý a myslím, že je nezbytné zvýšit v rozpočtu finanční částku na mzdy pedagogických pracovníků.

Navrhuji proto posílit rozpočet školství na mzdy pedagogických pracovníků v regionálním školství, kapitolu 333, o 1,5 miliardy, což je zhruba inflační částka, a tuto částku odebrat z Všeobecné pokladní správy, kapitálové výdaje, reforma veřejné správy.

Myslím, že to budou velmi účelně vynaložené prostředky a na reformu, na rozjezd, tam zbude 500 milionů korun. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Sehoř, po něm paní poslankyně Emmerová.

Opravdu prosím o klid v sále. Pane místopředsedo, poproste své kolegy, aby tam byl klid.

Pan ministr financí bude opravovat částku inflace za loňský rok, pravděpodobně. Já bych ji opravil také.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Už nemusím vystupovat, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych uplatnil v podrobném čtení tři návrhy.

První návrh - doporučuji do kapitoly Veřejné pokladní správy 398 440, obnova vozidel městské hromadné dopravy, místo uvedených 300 milionů korun vložit částku 550 milionů korun jako v minulých letech, tak aby mohlo dále docházet ke zvyšování počtu bezbariérových vozidel městské hromadné dopravy ve městech vhodných pro osoby se sníženou pohyblivostí. Navrhuji, aby zvýšení, které představuje 250 milionů korun, bylo hrazeno z běžných výdajů Ministerstva dopravy a spojů, alternativně z vládní rozpočtové rezervy.

Druhý návrh. Doporučuji podpořit významnou každoroční kulturní akci na severní Moravě - Janáčkovy Hukvaldy - tím, že umožníme konání festivalu i za nepříznivého počastí, a to zavedením nové částky do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 333 110 - Výstavba a obnova budov a staveb základního školství, a to o 23,5 milionu korun pro dostavbu Základní školy v Hukvaldech s víceúčelovým sálem. Tato částka by byla hrazena z vládní rozpočtové rezervy.

Třetí návrh. Doporučuji podpořit Klub českých turistů vyčleněním 1 milionu korun pro dostavbu turistické chaty Skalka v Beskydech, která je stavěna převážně svépomocí. Její hodnota dnes dosahuje 15 milionů korun, je stavěna velmi efektivně, neboť do ní bylo vloženo zatím jenom 6 milionů korun, k dokončení zbývá 1,7 milionu korun. Jednalo by se o posílení kapitoly ministerstva školství 333 510, a to z 1 milionu na 2 miliony korun. Doporučuji, aby tato částka byla hrazena z běžných výdajů Senátu, alternativně z vládní rozpočtové rezervy. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslankyně Emmerové, po ní poslanec Škromach.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi předložit pozměňovací návrh, aby z usnesení rozpočtového výboru č. 244 ze dne 28. února, tisk 376/8, byla vynechána položka pod pořadovým č. 36. Konkrétně tedy navrhuji, aby z prostředků určených pro Fakultní nemocnici Plzeň, z kapitoly 335, nebyla přesunuta částka 10 milionů 516 tisíc korun pro rekonstrukci stravovacího zařízení v nestátní nemocnici v Rýmařově, tedy náležející do kapitoly 398.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP