Stenografický zápis 22. schůze, 2. března 2000


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


130. Stanovisko ministra financí a ministra vnitra k výkonu vlastnických práv státu ve finančních institucích se zaměřením na Komerční banku a Českou pojišťovnu

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Eduard Vávra


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - třetí čtení

Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Václav Exner
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 10.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.17 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Rostislav Čevela


99. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Koháček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Marek Benda
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jaromír Schling
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík


111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - třetí čtení

Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Václav Exner
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Václav Exner
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


102. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Štrait


105. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Tom Zajíček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Pešek
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.50 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Lobkowicz
Předseda PSP Václav Klaus


131. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Severa
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Severa
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Ladislav Korbel
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.53.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP