Stenografický zápis 22. schůze, 3. března 2000


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Pavel Tollner


125. Souhrnná svodná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 506/

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaroslav Zvěřina


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross


91. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 11.16 hodin)
(Jednání pokračovalo v 11.26 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý


134. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím


58. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda


113. Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


114. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím


115. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.08 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím


88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Fischer
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Frank
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 16.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.15 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Krátký
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP