Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

(pokračuje Tlustý)

To je mé úvodní vystoupení a předpokládám, že nyní se vyjádří i předkladatelé, které jsem tímto nepřímo vyzval.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane zpravodaji. Mám písemnou přihlášku, ta má přednost. Takže první, kdo vystoupí, bude pan kolega Kalousek, potom pan kolega Škromach.

 

Poslanec Miroslav Kalousek:Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych na výzvu pana zpravodaje upřesnil svůj pozměňující návrh uvedený v položce B13. Jedná se o navýšení neinvestiční dotace okresním úřadům, která v tuto chvíli je plánována ve výši 1 mld. 214,1 mil. korun a je součástí dotace z kapitoly VPS okresním úřadům ve výši 27 mld. 203 mil. korun. Navýšením této dotace o 200 milionů se logicky navýší i celková dotace z kapitoly VPS ve výši okresním úřadům. O tuto částku navrhuji ponížit položku rovněž z kapitoly VPS "Realizace státních záruk", která je podle mého názoru nadhodnocena. Myslím, že je to dostatečné upřesnění.

Dále mi dovolte, abych se mírně ohradil proti poznámce uvedené u pozměňujícího návrhu B14, kterou zpravodaj hodnotí jako nevybilancovanou. Já jsem svůj návrh formuloval tak, že zdroje pro tuto položku jsou daňové příjmy, které vláda v roce 2000 hodlala alokovat na úkor státního rozpočtu do Fondu dopravy. A velmi prosím, aby takto byl tento pozměňující návrh interpretován a takto o něm hlasováno. Do jaké míry je to vybilancováno či nikoliv, je názor zpravodaje, o kterém nebudu v diskusi polemizovat, pouze zdůrazňuji, že kvalitativně je úplně stejné vybilancování, jako byl vládní návrh zákona o Fondu dopravy a jako je pozměňující návrh Senátu k tomuto návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já mám ale teď problém, poprosil bych zpravodaje pana kolegu Tlustého, aby mě sledoval: Nechci s vámi věcně polemizovat, do jaké míry jsou některá čísla relevantní, ale rozhodně z hlediska základních ukazatelů státního rozpočtu tady vybilancovanost u vašeho návrhu nepochybně není. Takže z hlediska těch mantinelů, které byly schváleny v návrhu zákona o státním rozpočtu, já rozumím tomu, že těžko můžeme teď se začít bavit o tom, že celkové příjmy státního rozpočtu budou vyšší.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, já jsem nechtěl vést polemiku o tom, zda to je či není vybilancované, já jsem pouze prosil, aby bylo hlasováno o mém pozměňujícím návrhu, tak jak jsem jej přednesl, a podotkl jsem, že kvalitativně se jedná o stejné vybilancování, jako je vládní návrh zákona o Fondu dopravy a jako je pozměňující návrh Senátu k témuž zákonu. A prosím jenom, aby bylo hlasováno o mém pozměňujícím návrhu, tak jak jsem jej přednesl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Snad si s tím zpravodaj poradí. Mám do rozpravy přihlášeny tyto kolegy, pokud jsem dobře zaregistroval těch několik rukou: kolega Škromach, Fischer, Horníková, Matějů. Toto je pořadí, které jsem zaregistroval. Ještě vidím kolegu Gongola a kolegu Franka. Takže nejprve kolega Škromach, potom pan kolega Fischer. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pan předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych stáhnout svůj návrh pod pořadovým číslem 52/1 a 53/1 v posledním tisku, který jsme dostali s pozměňovacími návrhy. Zopakuji ještě jednou: 52/1 a 53/1. Je to na straně 27.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nicméně i tyto návrhy na stažení musí být podrobeny hlasování.

Teď v rozpravě vystoupí pan kolega Fischer, připraví se paní kolegyně Horníková.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jak zde bylo už zmíněno, v tisku 376/9, v položce B28 je uvedena částka 20 mil 105 tisíc Kč. Tato částka je správná a potvrzuji ji. Omlouvám se za nepřesnost při projevu při druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, toto bylo zřejmě zpřesnění, které patří do třetího čtení. Nyní vystoupí paní kolegyně Horníková, připraví se pan kolega Matějů.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi, abych upřesnila svůj návrh, který jsem přednesla ve druhém čtení rozpočtu. Je to návrh B44 a hovoří o částce 23 mil. 105 tisíc Kč. Je to částka, která byla doporučena výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, následně schválena rozpočtovým výborem pod číslem 10. Je to částka, která je určena do rozpočtu Ministerstva životního prostředí, a je to částka, která je přesně určena zoologickým zahradám. Tak tímto mé upřesnění podpory rozpočtu 23 mil. 105 tisíc Kč pro zoologické zahrady. Je to bod č. 9 rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za toto zpřesnění. Teď vystoupí kolega Matějů, připraví se kolega Vávra, který přeskočí ostatní, protože podal písemně přihlášku.

 

Poslanec Petr Matějů: Potvrzuji, že správná částka k položce B4 zní 89,296 mil.Kč.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní bude hovořit pan kolega Eduard Vávra, připraví se pan kolega Gongol.

 

Poslanec Eduard Vávra: Upřesnil bych bod 17 a to je přesun z Veřejné pokladní správy 13,5 mil. na program také ve Veřejné pokladní správě 398 210 "Výstavba a technická obnova": na výstavbu zařadit položku "Tělocvična při ZŠ v Olešnici".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní bude hovořit pan kolega Gongol, připraví se pan kolega Frank.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem vyzván, abych upřesnil bod 10, a to proto, že moje usnesení je vzhledem k rozpočtovému usnesení, bod 31. Čili tento bod bude hlasovatelný až po přijetí tohoto rozpočtového opatření.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní pan kolega Frank. Další přihlášku jsem zatím nezaregistroval.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, omlouvám se za ne zcela přesnou interpretaci pozměňujícího návrhu uvedeného pod bodem B21, kde jsem zapomněl zřejmě přesně uvést, že se jedná o uvolnění finančních prostředků ze Všeobecné pokladní správy, vládní rozpočtové rezerva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan zpravodaj zaznamenal všechna zpřesnění a není zapotřebí v rozpravě nic zpřesňovat? Pan zpravodaj se domnívá, že nikoliv. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Nyní je možno vystoupit se závěrečnými slovy. Nejprve tedy pan ministr financí. Nechce využít možnosti vystoupení. Nyní tedy pan zpravodaj. Také ne.

Takže přistoupíme k hlasování a prosím pana zpravodaje, aby navrhl postup.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP