Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní bychom měli hlasováním rozhodnout o návrzích pana poslance Recmana, to je individuální hlasování o bodu 33 usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat odděleně o 33 i 42?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 381 rozhoduje o tom, zda o pozměňovacím návrhu pod číslem 33 budeme rozhodovat individuálně.

Kdo souhlasí s tímto návrhem kolegy Recmana, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 197 pro 60, proti 129. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh na individuální hlasování o usnesení rozpočtového výboru A42.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, omlouvám se, já registruji, že pan kolega Exner má zřejmě nějakou procedurální námitku, takže mu udělím slovo. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, když jsme hlasovali o proceduře, uvedl jste to tak, že hlasujeme o proceduře, jak to navrhl zpravodaj, včetně změn, které jsme tady provedli. Rozuměl jsem tomu tak, že jsme odhlasovali změnu, kterou navrhl pan poslanec Recman, jako že budeme o dvou bodech hlasovat samostatně. Někteří kývají, že ne. Je to možné, ale v tom případě musím upozornit, že to je snad poprvé, co pamatuji v historii sněmovny, že by si někdo přál o nějakém dílčím návrhu hlasovat samostatně a sněmovna by tuto záležitost zamítla. Jde přece o naprosto samostatné záležitosti a není možné vnucovat někomu, že je odsouhlasíme v rámci úplně jiných návrhů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já respektuji formální námitku, ale já jsem myslím bedlivě a podrobně zdůrazňoval, že to, o čem hlasujeme je pouze to, že návrhy kolegy Recmana budou podrobeny hlasování, nikoliv že akceptujeme oddělené hlasování. Ještě jsem explicitně upozorňoval na to, že tyto návrhy padaly v rozpravě ve druhém čtení.

Pane kolego Exnere, vznášíte formální námitku, budeme muset hlasovat o námitce pana kolegy Exnera. Ještě než budeme hlasovat o položce 42, budeme hlasovat o námitce kolegy Exnera. Byla-li by námitka úspěšná, je hlasování o odděleném hlasování o bodu 42 nadbytečné.

 

Hlasování číslo 382 rozhoduje o souhlasu či nesouhlasu s námitkou pana kolegy Exnera.

Kdo souhlasí s touto námitkou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 197 pro 25, proti 133.

 

Prosím, pane zpravodaji, předkládejte dále návrhy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nechtěl jsem ovlivňovat průběh hlasování, ale jsem si jist, že to není poprvé. Dokonce jsem si jist, že v případě rozpočtu bývají takováto hlasování pravidlem. Nyní tedy o požadavku hlasovat individuálně o bodu 42 usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 383 rozhoduje o tomto návrhu na oddělené hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 196 pro 25, proti 135.

 

Prosím pane zpravodaji, abyste předkládal další návrhy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o celé části A, to znamená pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru s výjimkou následujících bodů: A2, A20, A21, A36, A34/10 a A68.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tady by už měla zaznít stanoviska.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zpravodaj doporučuje, pan ministr taktéž.

 

V hlasování číslo 384 se rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 196 pro 136, proti 46.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je první z vyjmutých bodů usnesení rozpočtového výboru v části A návrh druhý, který předložil pan poslanec Vymětal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 385 se rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: A2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jedná se o A2. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 197 pro 3, proti 164.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Protože návrh neprošel…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nebyl schválen A2.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já se v tom případě velmi omlouvám, došlo ke kolizi v mé interpretaci. Pan poslanec Vymětal v návrhu 38/2 navrhl - podívejte se se mnou do podkladů - aby nebyl přijat návrh A2, čili hlasovali-li jsme o návrhu pana poslance Vymětala, tak jak jsem to uvedl, a jsem si jist, že jsem říkal, že to je návrh pana poslance Vymětala, tak výsledek má být interpretován obráceně. Ale protože si uvědomuji, že může být tato interpretace zmatečná, tak bych skoro doporučoval revokaci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Za prvé jde o návrhy pana kolegy Karla Vymětala, máme zde dva Vymětaly. Za druhé nelze revokovat, pokud nebylo přijato. Myslím, že řešení by bylo, pokud by sněmovna seznala, že toto hlasování bylo zmatečné, a nebude-li námitek, že hlasování bylo zmatečné - námitku nevidím, konstatuji, že hlasování poř. č. 385 bylo zmatečné, takže, pane zpravodaji, předložte znovu předmět hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já se zeptám výslovně předkladatele, abych to interpretací neposouval od pozitivního k negativnímu, zdali si přeje v tuto chvíli hlasovat o původním A2 nebo o B38/2, protože to jsou návrhy, které se přesně liší znaménkem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jedná se o kapitolu Senát. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem ve svém návrhu navrhoval, aby se o bodu A2 hlasovalo zvlášť, a doporučoval jsem sněmovně, aby ho neodsouhlasila. Takže hlasujme o bodu A2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Vymětalovi Karlovi. Nyní pan zpravodaj po tomto upřesnění předloží návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Budeme hlasovat na základě stanoviska předkladatele o původním návrhu A2. Tento návrh doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 386. Kdo souhlasí s původním A2, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 197 pro 97, proti 89.

 

Dovolte mi drobnou poznámku. To jsem ještě nezažil, co řídím schůzi. Ještě pět sekund před vypršením času určeného pro hlasování bylo na displeji pro 125 hlasů. Hlasování ale skončilo nepřijetím návrhu, tak jak jsem konstatoval.

Prosím, pane zpravodaji. Pan kolega Petr má zřejmě námitku, nejedná se o nic dramatického. Prosím pana kolegu zpravodaje, aby uvolnil u řečniště kolegu Petrovi.

 

Poslanec Břetislav Petr: Byl jsem přesvědčen, že hlasuji ano, objevilo se opačné hlasování. Chtěl bych to zpochybnit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan kolega Břetislav Petr zpochybňuje toto hlasování, vznesl námitku. O námitce budeme rozhodovat v hlasování.

 

Hlasování pořadové číslo 387 rozhodne o souhlasu či nesouhlasu s námitkou pana kolegy Petra.

Kdo souhlasí s námitkou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 197 pro 160, proti 9.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP