Neautorizováno !


 

(11.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 347 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 347 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 193 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Já se domnívám a prosím nyní pana poslance Žižku nebo některého z VOB - domnívám se, že tím, že jsme přijali K31, tedy lepší řešení této záležitosti, stává se ve B12 nehlasovatelný. Pan kolega Žižka souhlasí, takže B12 nemusíme hlasovat a mohli bychom odhlasovat B13 a B14 společně, kde jsou obě dvě souhlasná kladná stanoviska.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 348 a ptám se, kdo je pro tento návrh.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 348 tento návrh byl přijat,, když se pro něj z přítomných 196 pro vyslovilo 172 a 15 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Tím máme za sebou všechny pozměňovací návrhy pod písmenem B a můžeme přejít k písmenu C, které nám tím, že jsme přijali spoustu pozměňovacích návrhů, notně prořídlo, nicméně nabádám k ostražitosti. Proto budeme nejdříve hlasovat o C1, kde máme souhlasná stanoviska s panem ministrem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 349 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 349 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 192 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Nyní vzhledem k tomu, že jsme přijali návrh A9, návrh A15, který je shodný s C3 a A41, který je shodný s C4, dovoluji si konstatovat, že C23 a C4 jsou nehlasovatelné, a můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C5, kde ministerstvo nesouhlasí a já bych spíše doporučoval.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 350 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 350 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 101 a 93 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Ano, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C6, kde stanovisko ministerstva vnitra je záporné a já nechávám na rozhodnutí sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 351 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 93 a 100 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dále vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh A83, který byl shodný s C7, je C7 nehlasovatelné. Taktéž je nehlasovatelné C8 vzhledem k přijetí úpravy a odhlasování v pozměňovacím návrhu pod písmeny E a rovněž nehlasovatelný je C9, C10, C11 a C12, protože jsme přijali pozměňovací návrhy K32, K33 - a to je všechno. Takže bychom tím pádem měli i C za sebou a já se domnívám, že nyní musíme hlasovat už pouze o legislativně technických připomínkách, a to s tím, že budou platit pouze k těm pozměňovacím návrhům, které byly přijaty.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane zpravodaji, i podle mých poznámek je tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 352, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s legislativně technickými opravami přednesenými v rozpravě ke třetímu čtení, které se vztahují k těm pozměňovacím návrhům, které byly přijaty. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 188 a jeden byl proti.

 

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona - (sílící šum v sále): Poslanecká sněmovna - já dočtu ten návrh usnesení, pánové - Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů podle sněmovního tisku 390.

Já jsem nyní zaznamenala přihlášku předsedy poslaneckého klubu Unie svobody pana poslance Kühnla, poté předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL, kterému také dám slovo - který nechce slovo. Takže pan poslanec Kühnl má slovo - a prosím o klid.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já si dovolím požádat o desetiminutovou přestávku na poradu klubů před závěrečným hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přestávka do 11.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.16 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP