Neautorizováno !


 

(11.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 337 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 337 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 192 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Nyní můžeme hlasovat o A81, kde mám označeno jiné stanovisko, pan ministr teď říká neutrální, já bych doporučil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže A82, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: A81, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A81. Zahajuji hlasování pořadové číslo 338 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 338 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 168 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Můžeme tudíž odhlasovat v jednom bloku A82 až A86, s tím, že pokud odhlasujeme v tomto bloku A83, který je shodný s C7, stává se C7 nehlasovatelným. Doporučení ministerstva je kladné, zpravodajské rovněž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 339 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 339 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 188 a 2 byli proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Nyní bychom mohli hlasovat o A87 až po A103, kde jsou rovněž kladná stanoviska, s tím, že A88 přijímáme ve znění K16.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 340 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 340 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 170 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Já se omlouvám, ale musím se podívat do již přijatých návrhů, abych ověřil, zda 104 je hlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, neupozorňoval jste v souvislosti s přijatými návrhy, že by neměl být. Já to bedlivě sleduji.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Já tu mám ovšem napsáno, že K28 je lepší, a mám pocit, že jsme K28 přijali. Ale to nevadí. Mohli bychom nyní hlasovat A104 s tím, že ministerstvo nedoporučuje…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: K28 bylo přijato, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Ano, je to v téže věci, tudíž A104 bychom neměli hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže A104 je nehlasovatelné.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Ano. Můžeme nyní hlasovat A105 až na konec po A149, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů z třetího čtení. Stanoviska jsou souhlasná - jak ministerstva, tak moje, u všech těchto návrhů. Tedy 105 až 149 en bloc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 341 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 341 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 192 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Předpokládám, že jsme hlasovali až po A149.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Tím bychom měli za sebou všechna hlasování k pozměňovacím návrhům hospodářského výboru pod písmenem A a můžeme přikročit k pozměňovacím návrhům pod písmenem B. Zde bychom mohli hlasovat B1 a B2 současně, protože oba dva mají kladné stanovisko - pana ministra i doporučení zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 342 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 342 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 191 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dále bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu B3, kde ministerstvo nedoporučuje, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 343 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 343 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 19 a 150 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dále můžeme hlasovat en bloc o pozměňovacích návrzích pod písmenem B4, B5 a B6 s tím, že B4 budeme hlasovat ve znění přijatého pozměňovacího návrhu K6, B5 ve stejném znění - ve znění přijatého pozměňovacího návrhu K7, u B6 by platila legislativně technická poznámka, kterou jsem načetl. Stanoviska jak pana ministra, tak zpravodaje jsou souhlasná. Tedy B4, B5, B6.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 344 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 344 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 192, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Nyní máme pozměňovací návrh pod písmenem B7. Vzhledem k tomu, že jsme přijali K18, jsem přesvědčen, že tento návrh je nehlasovatelný, protože byly ve stejné věci. Takže můžeme hlasovat o návrhu B8. Souhlasné stanovisko pana ministra i pana zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 345 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 345 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 191 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Teď máme na pořadu návrh B9, kde pan ministr doporučuje, zpravodaj spíše nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 346 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 346 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 120 a 65 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Pak můžeme hlasovat najednou o pozměňovacích návrzích B10 a B11, kde jsou obě dvě stanoviska kladná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP