Sněmovní tisk 407
Novela zákona o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 407/0 dne 3. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 1999 (usnesení č. 192). Určil zpravodaje: MUDr. Rostislav Čevela a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 685).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 407/3, který byl rozeslán 24. 2. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 846).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 207, dokument 207/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 207/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 281, které bylo rozdáno jako tisk 207/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 207/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 4. 2000 poslancům jako tisk 407/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 4. 2000 poslancům jako tisk 407/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 44, usnesení č. 980).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 149/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, živnostISP (příhlásit)