Stenografický zápis 22. schůze, 23. února 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


12. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslankyně Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Stanislav Gross


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Vlastimil Tlustý


24. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Jaromír Talíř


33. Vládní návrh zákona o spolcích a o změně některých dalších zákonů (zákon o spolcích) /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Václav Krása
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


34. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP Stanislav Gross


35. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 533/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Václav Krása
Poslanec Tomáš Teplík


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Švrček


29. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal


30. Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Karel Vymětal


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Guvernér ČNB Josef Tošovský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Guvernér ČNB Josef Tošovský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


41. Vládní návrh dopracovaného zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Eva Fischerová


42. Vládní návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Hojda


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaroslav Pešán


44. Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Petr Hort
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Stanislav Němec
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jan Grůza


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Václav Exner


6. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Ladislav Korbel
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Švrček


17. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Martin Starec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Starec
Poslanec Vladimír Doležal


45. Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Petr Hort
Poslanec Pavel Kováčik


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Máče


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 404/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Svatomír Recman


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Trestně právní úmluva o korupci, Štrasburk 27. ledna 1999 /sněmovní tisk 402/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Zvěřina


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů, Štrasburk 24. listopadu 1983 /sněmovní tisk 405/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády Pavel Rychetský


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, Štrasburk 20. dubna 1989 a její Protokol, Štrasburk 11. září 1989 /sněmovní tisk 406/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Vladimír Doležal


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk, 30. listopadu 1964 /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Vlasta Štěpová


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, sjednaná 25. února 1991 v Espoo, Finsko /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jaromír Kohlíček


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Kohlíček


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsaná v Montrealu dne 28. května 1999 /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaromír Kohlíček


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích, 1933 /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaroslav Štrait


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, 1978 /sněmovní tisk 553/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971 /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu 1948 a Protokol z roku 1990 k této úmluvě /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropského zákoníku sociálního zabezpečení ze dne 16. dubna 1964 /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 21.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP