Sněmovní tisk 357
Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 357/0 dne 17. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 9. 1999 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 525).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 19. 1. 2000 na 21. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 51, usnesení č. 705).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 357/4, který byl rozeslán 25. 2. 2000 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 848).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 10. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 116/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronická součástka, evropský patent, farmaceutický výrobek, patent, patentová licence, průmysl pesticidů, průmyslové a užitné vzory, průmyslové vlastnictví, vynález, značkaISP (příhlásit)