Stenografický zápis 25. schůze, 16. května 2000

(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus
Prezident ČR Václav Havel
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 14.29 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.48 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Zuzka Rujbrová


1. Návrh na prodloužení lhůt pro projednání některých návrhů zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Václav Klaus


2. Informace ministra zemědělství o opatřeních vlády v sektoru zemědělství v důsledku dlouhotrvajícího sucha

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Vidím


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/3/ - zamítnutý Senátem

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Senátor Karel Korytář
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling


4. Návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/5/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Zdeněk Švrček
Senátor Jan Zapletal
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Senátor František Jirava


6. Návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek
Senátor Jiří Vyvadil


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Dalibor Matulka


8. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 541/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radko Martínek


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Svatomír Recman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 19.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP