Stenografický zápis 25. schůze, 17. května 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Vojtěch Filip


23. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - druhé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jan Žižka


25. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení

Poslanec Karel Černý
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Koháček
Poslanec František Ondruš
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Karel Černý
Poslanec Vojtěch Filip


24. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec František Chobot


8. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 541/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Dalibor Matulka


13. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 11.20 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.37 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec František Chobot
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec František Chobot
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.59 hodin)
(Jednání opět zahájeno ve 12.10 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Eva Dundáčková


30. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Dušan Tešnar
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání bylo přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Hojda


19. Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Tomáš Teplík


42. Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. /sněmovní tisk 550/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslankyně Olga Sehnalová


130. Zpráva o opatřeních k zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu z Kontrolního závěru č. 98/32 pro oblast malého a středního podnikání /sněmovní tisk 598/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar


9. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. /sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP František Brožík


10. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Pícl
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


11. Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) /sněmovní tisk 435/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Milan Urban
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý


12. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Doktor


27. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Zdeněk Švrček


21. Vládní návrh zákona o spolcích a o změně některých dalších zákonů (zákon o spolcích) /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP