(18.50 hodin)

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, omlouvám se, že ještě zdržuji, ale domnívám se, že stačí hlasovat pouze o bodu 67 a 68, tím bude věc vyřešena.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jinými slovy řečeno se domníváte, že stačí hlasovat zvlášť o druhé části a o třetí části bodu A6. (Poslanec Palas: Ano.)

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Dobře, nyní tedy budeme hlasovat o části bodu A6.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pro stenozáznam bych chtěl zopakovat, že hlasujeme o druhé a třetí části pozměňovacího návrhu pod písmenem A6. Druhá část zní: "Bod 67 zní:…" a třetí část zní: "Bod 68 zní:…"

To je tedy návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Prosím o stanoviska - oba souhlasí.

 

Zahájil jsem tedy hlasování pořadové číslo 349 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 169 poslanců pro hlasovalo 141, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že už jsem přednesl návrh usnesení, nebudu ho opakovat a nechám hlasovat o návrhu usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 350 a ptám se, kdo je pro tento návrhu usnesení, které nyní schvalujeme. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 168 poslanců pro se vyslovilo 130, proti 32. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené kolegyně a kolegové, pro blaho nás všech končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny, pokračujeme zítra v 9.00 hodin.

 

(Jednání skočilo v 18.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP