(18.40 hodin)

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D5. Zde bych doporučoval Poslanecké sněmovně, abychom hlasovali komplexně o tomto návrhu, to znamená jak o a), tak b). Obě tyto části na sebe navazují. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 345. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu pod písmenem D7. V případě jeho přijetí je nehlasovatelný návrh A16 z usnesení zemědělského výboru. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 346. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 163, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bych navrhoval, abychom hlasovali o usnesení zemědělského výboru, jelikož jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve druhém čtení, vyjma - jak jsem již inzeroval - pozměňovacího návrhu z usnesení zemědělského výboru pod číslem 3, 6, 7, 9, 16 a 17.

Ještě bych chtěl upozornit, jestli dá sněmovna souhlas, že v tomto usnesení jsou také legislativně technické změny, o kterých bychom mohli rovněž hlasovat en bloc.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O těchto změnách bychom měli hlasovat až na závěr.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Takže můžeme hlasovat o usnesení zemědělského výboru, vyjma - jak jsem již řekl - bodů 3, 6, 7, 9, 16 a 17. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 347. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom mohli hlasovat o legislativně technických změnách, které jsou v usnesení zemědělského výboru en bloc.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl jsem se zeptat, zda to bude 3, 6, 7, 9, 16 a 17. Ano, ty byly vyloučeny jiným hlasováním.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Ty byly vyloučeny. Hlasovali jsme o usnesení zemědělského výboru vyjma bodů 3, 6, 7, 9, 16 a 17.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli tedy legislativně technické úpravy.

 

Zahájil jsem hlasování 348. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 546, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Ještě před hlasováním drobné upozornění.

(Po chvíli domlouvání zpravodaje s legislativou.)

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, omlouvám se. Jestli dovolíte, připomínka legislativy. Já jsem se sice zmínil, když jsme hlasovali o bodu A6, resp. o pozměňovacím návrhu pod písmenem D3, tak jsem řekl, že se jedná pouze o písmeno F z pozměňovacího návrhu pod písmenem A6 usnesení zemědělského výboru a že body 67 a 68, jak je přijal v usnesení zemědělský výbor, se nemění, nicméně na návrh legislativy, resp. legislativa doporučuje, abych nechal hlasovat o rozdělení bodu A6, aby bylo naprosto zcela jasné, že jsme pozměňovacím návrhem pana kolegy Palase změnili z usnesení zemědělského výboru pouze písmeno F. Jestli si rozumíme? Já jsem to nepovažoval za problém, myslel jsem, že je mi rozuměno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se nebudu pouštět to věcné polemiky, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Já bych ještě navrhoval Poslanecké sněmovně, abychom mohli přijmout pozměňovací návrh kolegy Palase, který je pod písmenem D3, napřed hlasováním rozhodli o rozdělení bodu A6 usnesení zemědělského výboru na dvě části, to znamená F jako jeden bod, který by byl právě vyloučen pozměňovacím návrhem pana poslance Palase, a druhou část, která zní: Bod 67 - v § 18 se písmeno E zrušuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, rozumíme si. Vážené kolegyně a kolegové, před totálním ukončením dnešního jednání prosím, abyste mi věnovali pozornost. Navrhuji následující postup. Nejprve zrevokujeme naše hlasování, které se týkalo bodu D3. Poté rozhodneme o tom, že bod A6 rozdělíme na body týkající se písmena F a bod 67. Budeme hlasovat o bodu D3. V případě jeho schválení bude nehlasovatelná první část bodu A6 a budeme hlasovat o druhé části bodu A6.

Pan kolega Palas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP