(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr nesouhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 334. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 80, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B2. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jen poprosím pana ministra - a děkuji panu kolegovi Škromachovi - využívat mikrofon a šetřit tak energii a sílu pana zpravodaje. Takže tak jak to bylo v předcházejícím bodu - zpravodaj souhlas, ministr nesouhlas.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 335. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 83, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B3. Upozorňuji, že v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude nehlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem A15 v usnesení zemědělského výboru. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj silně souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, pan ministr už má svůj mikrofon, řekne to sám.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 336. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 80, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní pozměňovací návrh B4. V případě jeho přijetí je nehlasovatelný návrh A17 z usnesení zemědělského výboru. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 337. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bych, pane předsedající, navrhoval, abychom se přesunuli k pozměňovacímu návrhu kolegy Palase pod písmenem D6 a hlasovali bychom o všech čtyřech částech - tzn. část a, b, c, d - en bloc. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude nehlasovatelný můj pozměňovací návrh pod písmenem B5 a pozměňovací návrh z usnesení zemědělského výboru pod písmenem A9.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Palas souhlasí s takovýmto postupem? Ano. I mně se zdá velmi korektní vůči vám. Nyní bychom měli rozhodnout o pozměňovacím návrhu D6.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Ministr souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 338. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom se opět vrátili k písmenu B a hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem B6. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 339. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 89, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu kolegy Kováčika pod písmenem C. Pan ministr souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 340. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 82, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu pod písmenem D1 kolegy Palase. Připomínám, že v případě přijetí tohoto návrhu je nehlasovatelný A3 z usnesení zemědělského výboru. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 341. Kdo je pro?

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Zpět. Mohu? Pardon, omlouvám se, přeskočil jsem jeden řádek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechám uplynout lhůtu a prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Budeme ještě jednou hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D1.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pan ministr souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hovoříme o D1. Souhlas a nesouhlas.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 342. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro 88, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní pozměňovací návrh pod písmenem D2. Nehlasovatelný v případě jeho přijetí… Ne, v pořádku. Čili D2 je nehlasovatelný, omlouvám se, když byl přijat D1.

Hlasujeme o D3. Nehlasovatelný by byl v případě přijetí pozměňovací návrh zemědělského výboru pod písmenem A6. Chtěl bych zdůraznit, že pouze písmeno F a body 67 a 8 z usnesení zemědělského výboru pod písmenem A6 zůstávají. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme tedy o bodu D3.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 343. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 158, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D4. V případě jeho přijetí bude nehlasovatelný pozměňovací návrh z usnesení zemědělského výboru pod písmenem A7. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 344. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 160, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP