Stenografický zápis 26. schůze, 4. července 2000


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Tomáš Teplík


100. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


101. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Svatomír Recman


9. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Václav Krása
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec František Ondruš
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vojtěch Filip


124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Kühnl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Vidím


31. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec František Pejřil
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Milan Urban
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Vladimír Doležal


103. Návrh na ustavení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu

Poslanec Jan Vidím


104. Návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce

Poslanec Jan Vidím


105. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Jan Vidím


106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer


107. Návrh nominace na člena pracovní skupiny Rady vlády pro neziskové nestátní organizace k vyhodnocení výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Vidím


108. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.17 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 14.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Vidím


104. Návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce

Místopředseda PSP František Brožík


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Jana Volfová


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 478/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 15.13 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.32 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Vymětal


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Šafařík
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec František Chobot
Poslanec Vlastimil Tlustý


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


88. Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Dalibor Matulka


89. Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jiří Bílý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloš Titz
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 16.52 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloš Titz


91. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Klas


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Ministr vnitra Stanislav Gross


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech /sněmovní tisk 562/ - druhé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


69. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jaromír Kohlíček


70. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Zdeněk Škromach


71. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980 /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Kühnl


90. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 18.16 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.25 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP