Stenografický zápis 27. schůze, 14. září 2000

(Schůze zahájena 9.09 hodin.)

Poslanec Dalibor Matulka
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan David
Poslanec Pavel Hojda


1. Vzdání se mandátu poslance

Poslanec Jaroslav Bašta
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 10.34 hodin do 10.45 hodin)
(Po přestávce jednání zahájeno v 10.50 h.)

Předseda PSP Václav Klaus


2. Slib poslance

Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Světlana Navarová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vojtěch Filip


3. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/4/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Senátor Jiří Vyvadil


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Senátor Jiří Vyvadil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Rudolf Tomíček


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/4/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/4/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Němec
Senátor Jiří Vyvadil
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl


7. Návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 394/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Stanislav Křeček
Senátor Jiří Vyvadil


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/4/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Milan Zuna
Senátor Jiří Vyvadil
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl


9. Návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/5/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Senátor Jiří Vyvadil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/8/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Senátor Jiří Vyvadil
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.37 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


11. Návrh zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 457/4/ - vrácený Senátem

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Tom Zajíček
Senátor Ladislav Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


12. Návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/4/ - vrácený Senátem

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Pícl
Senátor Antonín Petráš
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 14.24 do 14.26 hodin.)


13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer


14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Klas
Senátor Jiří Vyvadil
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina


13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


15. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Kasala

Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Jan Kasal


16. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 15.55 hodin do 16.00 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer


80. Ústní interpelace

Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.40 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP