Stenografický zápis 27. schůze, 15. září 2000


(Schůze zahájena v 9.03 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip


42. Vládní návrh na použití finančních prostředků pro účely podpory Nadačního fondu obětem holocaustu /sněmovní tisk 710/

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Miroslava Němcová


16. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Jan Grůza
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec František Chobot
Poslanec Oldřich Vojíř


17. Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky (zákon o hospodaření energií) /sněmovní tisk 494/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Oldřich Vojíř


18. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Pilip


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 608/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Fischer


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Pešek


22. Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (o ochraně práv k odrůdám) /sněmovní tisk 620/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Kováčik


23. Vládní návrh zákona o soudech /sněmovní tisk 539/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Martin Starec
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.36 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14, 04 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


24. Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř


25. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 14.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


26. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Vojtěch Filip


27. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 16.18 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP