Stenografický zápis 27. schůze, 19. září 2000


(Schůze zahájena ve 14.07 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Tlustý


29. Návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslankyně Marie Machatá


30. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Marie Machatá


31. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Šulák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena do 16.00 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Marie Machatá


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


32. Návrh poslanců Václava Krásy, Stanislava Voláka, Jana Kasala a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. .../2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 624/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol


33. Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 601/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán


34. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /sněmovní tisk 644/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová


39. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 714/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Ivan Pilip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Cyril Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 17.53 hodin.)
(Schůze zahájena v 18.11 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP