Stenografický zápis 27. schůze, 20. září 2000


(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl


46. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý


44. Souhrnná informace vlády o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec František Španbauer
Poslanec Jiří Václavek
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


50. Návrh poslance Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 132/2000 Sb. a č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Milada Emmerová


40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 /sněmovní tisk 712/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 11.53 hodin.)
(Jednání bylo znovu zahájeno ve 12.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP Ivan Langer


41. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000 /sněmovní tisk 713/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Payne


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsaná dne 23. května 2000 v Praze /sněmovní tisk 670/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 20. července 1999 v Praze /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání bylo přerušeno v 12.32 hod.)
(Schůze opět zahájena ve 14.46 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra Stanislav Gross


53. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


55. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 608/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Chytka


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Pešek
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Bohuslav Sobotka


59. Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (o ochraně práv k odrůdám) /sněmovní tisk 620/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Kováčik


48. Návrh novely Statutu Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 693/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Martin Kocourek


64. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


64. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Šulák
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.20 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP