(10.30 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pořadu schůze, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 193 poslanců 165 bylo pro, 12 proti. Návrh pořadu schůze byl schválen.

 

Než přistoupíme k projednávání schváleného pořadu, chci oznámit, že předsedkyně Senátu mě svým dopisem požádala o umožnění vystoupení senátorů a senátorek Seitlové, Petříka, Zapletala, Oplta, Vyvadila, Korytáře, Svobody, Petráše, Žantovského, aby mohli odůvodnit stanoviska Senátu. Jejich stanoviska vám byla rozdána do vaší pošty.

Nicméně ve druhém dopise jsem dostal sdělení od paní předsedkyně Senátu, že mají možná právě v těchto chvílích výjezdní zasedání, tak si nejsem jist, který z uvedených senátorů se zúčastní nebo nezúčastní. Přesto dám hlasovat.

 

Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 193 poslanců 164 bylo pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

V této chvíli jsem dostal sdělení, že jeden ze schválených, pan senátor Jiří Vyvadil, bude zastupovat zbývající nepřítomné senátory (veselost ve sněmovně), takže situace je poněkud složitější, ale domnívám se, že to není v rozporu s hlasováním, které jsme právě provedli.

Nyní se tedy dostáváme k prvnímu bodu programu, kterým je

 

1.
Vzdání se mandátu poslance

 

Prosím sněmovnu, o dostatečnou pozornost (zvoní) a o klid v sále, a to všech - pana ministra Dostála, pana místopředsedu Langera.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Bašta: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že jsem byl designován jako velvyslanec, vzdávám se mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážená sněmovno, dovolte mi, abych jménem jistě vás všech poděkoval našemu kolegovi, poslanci, a teď už několik vteřin exposlanci Baštovi za dva a čtvrt roku strávených společně s námi v této místnosti (potlesk) a popřál mu do dalších aktivit mnoho úspěchů.

Nyní podle schváleného návrhu máme deset minut přestávku, začneme v 10.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.34 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP