Stenografický zápis 17. schůze, 21. října 1999


(Schůze opět zahájena v 9.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


52. Návrh poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

Poslanec Radim Turek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Karel Černý
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Radko Martínek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radim Turek
Poslanec Cyril Svoboda


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


140. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Kupčová


141. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Payne
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec František Ondruš
Poslanec Jiří Payne
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Payne
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jiří Payne


142. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Severa
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Pavel Severa
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Předseda PSP Václav Klaus


143. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Petr Bendl


144. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl


145. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl


148. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Talíř


147. Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze byla přerušena v 11.36 hodin.)
(Schůze opět pokračuje v 11.59 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus


132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Payne


133. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 211/ - třetí čtení

Předseda PSP Václav Klaus


135. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena ve 12.24 hodin.)
(Schůze opět pokračuje ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


61. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


62. Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý


166. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Radim Chytka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Vlach


63. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Libor Ježek


67. Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek


65. Návrh poslanců Jana Grůzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


66. Návrh poslance Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 15.46 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


190. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Svoboda
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 16.36 hodin.)
(Schůze opět pokračuje v 17.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP