(9.20 hodin)

(pokračuje Štrait)

Reparace má platit někdo jiný. I to je dáno zákony. Mám tady velmi obšírné vyjádření v této věci třeba ministra Kočárníka, poněvadž to bylo předmětem několika interpelací a několika jednání v této sněmovně. Naše pohledávky vůči Německu jsou dvojího druhu. Jsou reparační a nereparační a ty se dělí dál atd., včetně těch perzekučních škod, kam by patřilo eventuálně i toto.

Summa summarum to je 305 miliard Kč a z toho Spolková republika Německo České republice, potažmo Československu zaplatila dosud 657 milionů, a to za pokusy na dvojčatech v nacistických koncentrácích.

Druhá vada, a to není malá vada, kterou má předloha, je to, že počet občanů České republiky, resp. okruh oprávněných osob, jak bychom měli přesněji říci, se velice rychle zmenšuje. V Německu to už legislativně vyřešili, tam se jim vrátili sudetští Němci a podle toho, jak se jim postupně vraceli, tak odškodňovali jednotlivé ročníky. Tedy v prvé řadě uznali nároky, to je jedna věc, to je za a), a za b) postupně odškodňovali podle narození.

My bychom měli, pokud budeme řešit někdy v budoucnu tyto věci, v první řadě ty nároky uznat, aby byly předmětem dědění a dalších věcí, a kdy k tomu dojde, to už je věc další. Jinak tyto věci by se daly zlepšit v předloze 251, proto doporučuji její postoupení do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Technickou měl pan poslanec Hofman. Pan poslanec Ouzký má náhradní kartu č. 10.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, já bych měl faktickou připomínku ke zpravodajské zprávě pana Cyrila Svobody. Ani jeden z těch, kteří odcházeli v roce 1939 a nastupovali až do roku 1945 do zahraničních oddílů Čs. armády, netušil, že přijde únor 1948 a že se vytvoří Národní fronta. Prosil bych, aby tady proti těmto lidem nebylo takto mluveno. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli šlo o technickou poznámku, ale dobře. Prosím, pan poslanec Karel Černý.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, milé kolegyně, vážení kolegové, před několika lety vyšla kniha s názvem Bylo málo mužů, věnovaná jedné skupině čs. zahraničních vojáků. Těch statečných mužů, ale i žen, kteří odešli z okupované vlasti, bylo opravdu zpočátku málo, nebylo jich mnoho. Nejprve se jednalo o několik stovek Čechů, Slováků, ale i Rusínů a dalších národností. Byli doplněni o další uprchlíky a krajany z celého světa a z několika stovek se stala několikatisícová armáda. Ve srovnání se spojenci nebyla tak velká, ale počty nahrazovala činy.

Čechoslováci bojovali na mnoha bojištích druhé světové války. Mnozí se stali leteckými esy RAF, hrdiny pozemních bojů či střetnutí v týlu okupované Evropy. Řada z nich položila za Československo svůj život. Jen z vojenských jednotek zorganizovaných ve Velké Británii padlo v bojích s Němci asi 1 200 mužů, z toho 560 letců. A z těch, co přežili a vrátili se do osvobozené vlasti, museli mnozí za tři roky zpět do emigrace.

Během posledních patnácti let jsem se setkal s mnoha našimi veterány z RAF. Prakticky každý z nich poznal kriminál padesátých let. Těch mužů už je opravdu málo. Jsou staří a mnozí nemocní. Už jich je jen hrstka, ale rozhodně si zaslouží naši podporu a úctu. Stejně jako další aktivní účastníci protifašistického odboje, ale i ti, kteří se stali obětí perzekuce, ti, kteří poznali hrůzy nacistických věznic a koncentračních táborů.

V této souvislosti mi dovolte, abych se zmínil o kauze Antona Mallotha, bývalého velitele strážního oddílu SS věznice v Terezíně. České úřady chtějí na základě nových důkazů vyvolat pokračování trestního řízení v Německu proti tomuto válečnému zločinci, odpovědnému za smrt stovky lidí.

Dámy a pánové, účastníci protifašistického odboje, ale i oběti nacistické zvůle musí cítit podporu parlamentu své země. A proto mi dovolte, abych podpořil nejen zákon pana poslance Turka, ale i postoje našich úřadů ve vztahu ke stíhání nacistických zločinců, mezi které Anton Malloth rozhodně patří. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Janečka.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, já bych doplnil jenom několik vět, ale vyprovokoval mě trochu pan kolega Hofman, když říkal o tom, že nikdo nevěděl a netušil, že by mohlo nastat něco jako únor 48. Já bych jeho pozornost rád obrátil na usnesení ústředního výboru KSČ z doby okupace naší vlasti, ovšem v době tzv. paktu Molotov - Ribbentrop. Byla to doba, kdy zde existovaly jiné názory na řešení celého prostoru Evropa. Byl zde tzv. demokratický svět, bylo zde nacistické Německo a bylo zde Stalinovo Rusko. Demokratické státy představovaly jeden blok, ti druzí se lišili v tom, že jedna ideologie prosazovala socialismus nacionální, ta druhá prosazovala socialismus internacionální. Ta jedna prosazovala diktaturu rasy, ta druhá prosazovala diktaturu třídy.

Právě to byl ten obraz, který byl zárodkem onoho února 48. Dovolte mi tedy, abych citoval z onoho usnesení: Změny v mezinárodní situaci, které nastaly po rozpadnutí anglo-francouzského bloku, způsobily řadu změn i na českém politickém táboře. Beneš společně s českou měšťácko-socialistickou emigrací postavil se po porážce Francie ještě více do služeb anglického imperialismu a zklamané řady svých stoupenců posiluje vírou ve Spojené státy americké. Vzkříšení staré koalice v podobě české emigrantské vlády je naprostým odhalením jeho plánů na obnovení kapitalistického panství české buržoazie, ale současně je projevem úplné politické sešlosti politických představitelů České republiky, českého měšťáctva. Spolupráce Beneše se zbankrotělými polskými šlechtici na vytvoření československo-polského, Anglii poplatného protiněmeckého a protisovětského státu, nahánění českých lidí do anglické imperialistické armády a líčení první imperialistické války jako války osvobozovacích národů a dnešní války jako její ideové pokračování a vyvrcholení…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, promiňte, jestliže si vás dovoluji přerušit. Uniká mi souvislost s projednávaným návrhem zákona. Prosím vás, možná, že jsme málo chápaví. (Potlesk.) Jsme možná málo chápaví, ale zkuste pro nás, málo chápavé, být srozumitelnější, abychom si z vašeho výkladu něco pozitivního mohli odnést. (Projevy podpory. Potlesk.)

 

Poslanec Josef Janeček: Já děkuji za tuto poznámku. Je to jenom delší vysvětlení, protože na základě takovýchto usnesení vzniklo na Ministerstvu armády tzv. páté oddělení vedené generálem Reicinem, také odbojářem, kde pracoval např. dr. Vaš, také odbojář, a to je ten, který falšoval dokumenty, a byl to on, kdo provedl justiční vraždu také odbojáře generála Píky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP