(15.40 hodin)

(pokračuje Grůza)

Cena nafty pro zemědělce je přitom o 30 % nižší.

Německý systém je založen na tom, že zemědělci mohou nakupovat pohonné hmoty u kterékoliv čerpací stanice s tím, že peníze se jim jednou do roka vracejí. Zákonné předpisy v Německu přesně určují postup vykazování spotřeby nafty k zemědělským účelům, který má zabránit zneužívání státních subvencí. V zákoně je vymezeno, jakým osobám jsou zvýhodnění poskytována a na jaké stroje se tato úprava vztahuje. Zvýhodnění spočívá v částečném navrácení daně z minerálních olejů, která je v ceně nafty zahrnuta a činí u nafty 61,14 feniku na litr, ze kterých se zemědělcům vrací 41,15 feniku na litr. Množství spotřebované nafty není obligatorně stanoveno, i když i příslušných úřadů existují přibližné údaje o průměrné spotřebě strojů. Zemědělské firmy jsou dále zvýhodněny tím, že jsou ze zákona plně osvobozeny z placení daně z motorových vozidel.

Dánsko má uzákoněnu vratku daně ve výši 62,5 procenta nákupní ceny. Ve Švédsku se náklady na nákup nafty odečítají od základu pro přiznání daně. Podobné systémy existují také v Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Finsku, Portugalsku, Řecku a také v Austrálii.

Vážené dámy, vážení pánové, vrácením spotřební daně na motorovou naftu podnikatelům v zemědělské prvovýrobě a v lesnictví se přiblížíme podmínkám většiny států Evropské unie a posílíme výrazně konkurenceschopnost českých zemědělců. Proto vás žádám, abyste postoupili tento návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pro informaci chci říci, že bychom v tuto chvíli měli nechat vystoupit oba dva předkladatele. Pak bych nechal vystoupit se zpravodajskou zprávou zpravodaje, pak bychom přerušili projednávání tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že v 16.00 hodin je zahájení bodu "Ústní interpelace na předsedu vlády" a z interpelací zbývá projednat pouze dvě, pokud pan předseda vlády nebude příliš obsáhlý ve svém vystoupení, mohla by zbýt skulinka před ústními interpelacemi na ostatní členy vlády k dalšímu jednání k tomuto bodu. Nechám to ale ke zvážení. Prosím, abyste nad tím přemýšleli během těchto vystoupení - pana kolegy Palase a Libora Ježka - a případně podali procedurální návrh.

V tuto chvíli vystupuje pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se blíží čtvrtá hodina, mé úvodní slovo bude stručnější.

Cílem obou předloh je vrátit část spotřební daně zemědělcům. Motorová nafta jako jeden z hlavních vstupů do zemědělské prvovýroby se podílí na celkových nákladech podnikatelských subjektů v zemědělství asi 15 procenty a spotřební daň činí více než 50 procent z celkové ceny motorové nafty. Přitom dlouhodobý nepříznivý vývoj v zemědělství nedovoluje většině zemědělců si promítnout tyto náklady v plné výši do cen svých výrobků a dochází ke snížení rentability výroby.

Je potřeba říci v úvodním slovu, že ceny vstupů do zemědělství vzrostly za období 1989 - 1997 cca o 230 procent, ceny zemědělských výrobků ale pouze o 52 procent. V letošním roce došlo k zásadnímu snížení farmářských cen, tedy propad v resortu zemědělství se výrazně prohloubil.

Proto vás žádám, abyste tuto novelu, resp. obě novely svým hlasem podpořili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.Mohu říci výsledek reakce na moji výzvu. Znamená to, že teď vystoupí pan poslanec Ježek, poté přerušíme jednání sněmovny do 16.00 hodin. Pak proběhnou ústní interpelace na předsedu vlády a potom na členy vlády, takže v těchto bodech pokračovat nebudeme.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Dámy a pánové, sněmovní tisky 249255 navrhují pouze vrácení spotřebních daní, a to ve výši 60 nebo 50 procent. Oba tyto návrhy byly při projednávání návrhu zákona o spotřebních daních na červencové schůzi zamítnuty. To je vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu, a to do zítřka s tím, že logicky toto bude první bod našeho jednání zítra v 9.00 hodin, pokud v 9.00 hodin nevystoupí někdo jiný a nenavrhne něco jiného.

Přerušuji jednání sněmovny do 16.00 hodin.

 

(Schůze přerušena v 15.46 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP