(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 16.00 hodin. Dalším bodem našeho pořadu jsou

 

190.
Ústní interpelace
 

které jsou určeny předsedovi vlády ČR, vládě ČR a ostatním členům vlády. Ve čtvrtek 14. října proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Nyní budou v kladení ústních interpelací na předsedu vlády ČR, eventuálně vládu ČR v čase od 16.00 do 17.00 hodin a na ostatní členy vlády ČR v čase od 17.00 do 18.30 hodin pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech.

Nyní dávám slovo panu poslanci Pavlu Svobodovi, který byl vylosován na sedmém místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády Miloše Zemana. Připraví se poslanec Ivan Langer.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci minulý týden zveřejněné zprávy Evropské komise o stavu příprav ČR k členství v EU. Tato zpráva uvádí, že ČR zaostává v restrukturalizaci průmyslu, v reformě státní správy, soudnictví a policie a také v ekologii. Dokument Evropské komise naši zemi kritizuje i v dalších oblastech. Hodnotící zpráva nám opět vyčítá pomalé tempo a nahodilý přístup k harmonizaci práva. Legislativní plán vlády sociální demokracie počítal s razantním sbližováním českého práva se zákony a platnými předpisy EU, acquis communautaire. Pro letošní rok bylo do plánu zařazeno 210 evropských návrhů. Skutečnost je však taková, že práce postupují velmi zvolna a Parlamentem ČR neprošla ani třetina, přičemž právní řád, kterému se musí Česká republika přizpůsobit, má obrovský rozsah. V květnu roku 1999 se počet předepsaných transpozit předpisů zvýšil na více než 4000.

Chci vám, pane premiére, důrazně připomenout, že se jedná již o druhou mimořádně kritickou zprávu Evropské komise, která byla vydána v době funkčního období menšinové vlády ČSSD, jejíž jste předsedou. Také vám chci připomenout, že nám Evropská komise ve své zprávě vytýká právě ty oblasti, které jste považoval - alespoň v době vzniku svého vládního prohlášení - za své jednoznačné priority. Pane premiére, rád bych se od vás dozvěděl, co konkrétního hodlá vaše vláda udělat, abychom se příště dočkali příznivějšího hodnocení.

Důrazně připomínám, že nechci slyšet žádné obecné fráze nebo bonmoty. Chci slyšet věcná sdělení, jak budete dál postupovat, jaké zákony či jaká opatření jsou připraveny v inkriminovaných a zároveň nejvíce kritizovaných oblastech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, jsou-li zde nějaké, vážení kolegové poslanci, milé torzo Poslanecké sněmovny, milý a vážený pane poslanče Svobodo, nevím, jestli si mám vaši interpelaci vyložit tak, že Česká republika byla na vstup do EU skvěle připravena do doby, než nastoupila sociálně demokratická vláda, ale jsem připraven i na tuto možnou interpelaci.

V každém případě mně proto dovolte, abych naprosto konkrétně odpověděl na vaši otázku, ale především, abych doplnil vaši informovanost, případně informovanost vašich kolegů o tom, co nám EU ve svém posudku konkrétně vytýká a co naopak chválí. Nebudu se přitom zabývat drobnými detaily, jako to, že nám vytýká nepřijetí Evropské sociální charty, i když ji tento parlament schválil, že nás kritizuje za to, že v legislativním plánu vlády je zákon o státní správě termínován rokem 2002, i když ve skutečnosti je termínován rokem 2001.

To jsou jistě chyby, ale nic nemění na celkovém kritickém vyznění tohoto posudku. Chtěl bych dokonce doplnit vaši interpelaci tím, že podle zprávy Evropské komise je z hlediska přípravy na fungující tržní ekonomiku z oné první šestice kandidátských zemí ČR připravena nejhůře. A prosím vás, abyste přemýšlel o tom, jak dlouhou dobu se v ČR příprava na fungující tržní ekonomiku odehrává. Rozhodně ne teprve nástupem sociálně demokratické vlády.

A nyní bych rád konstatoval, že zpráva Evropské komise za prvé upozorňuje na zaostávání v reformě veřejné správy, a vy se mě ptáte, pane poslanče, co s tím vláda hodlá udělat.

Vláda vám hodlá v prosinci tohoto roku předložit balík 15 zákonů týkajících se reformy veřejné správy. Tyto zákony jsou již připraveny a vláda je bude - tuším, že za 14 dní - projednávat. Nyní procházejí závěrečným připomínkovým řízením, jsou postoupeny legislativní radě. Myslím si, že to je naprosto konkrétní odpověď na vaši první otázku.

Pokud jde o druhou otázku, zpráva nás upozorňuje na zaostávání v reformě soudnictví. Vy jste se zajisté, pane poslanče, seznámil s materiálem o reformě soudnictví, který předložil pan ministr Motejl, a na vašem stole je ve druhém čtení obsáhlý návrh novely zákona o občanském soudním řádu. A nyní přibyl pokud možno ještě obsáhlejší návrh zákona o novele trestního řádu, což de facto představuje rekodifikaci těchto dvou nejvýznamnějších kodexů. Chtěl bych upozornit, že Evropská komise nehodnotí dobré úmysly vlády, nehodnotí tedy ani jí předložené zákony, hodnotí pouze a výlučně zákony schválené Parlamentem. Věřím tedy, pane poslanče Svobodo, že váš proevropský duch se projeví nikoliv pouze touto interpelací, ale zejména tím, že ony dva citované zákony schválíte, a těším, že pro ně zdvihnete ruku.

Dále nám zpráva Evropské komise vytýká nedostatky při řešení romské otázky. Koneckonců všichni jsme byli svědky projednávání zdi v Matiční ulici a já bych chtěl konstatovat, že jak stanovisko vlády, tak stanovisko Poslanecké sněmovny bylo právě dnes vysoce oceněno americkým Kongresem, a já jsem tím potěšen.

Na rozdíl od těch, kdo nás obviňují z toho, že provádíme jakousi kriminalizaci podnikatelských aktivit, naopak zpráva Evropské komise pozitivně hodnotí vznik meziresortního výboru pro boj proti korupci, přijetí programu boje proti korupci, novelizace trestního zákona, abychom zase ty věci neviděli černobíle, ale abychom také věděli, pokud jste si toho všiml, za co nás zpráva Evropské komise chválí.

A naopak stejně tak jako u jiných členských zemí, například i u Maďarska, za největší problém označuje korupci. Evropská komise vyžaduje implementaci právních a strukturálních reforem, o nichž jsem do jisté míry teď mluvil. Chtěl bych vás upozornit, že vláda například dokončila novelu zákona o bankrotech, takže doufám, že i tato mezera bude zaplněna, pokud ji parlament přijme.

Zpráva vnímá pozitivní makroekonomický vývoj v této zemi. Jistě i vás, pane poslanče, potěšila dnešní zpráva, že poprvé po šesti letech je bilance našeho zahraničního obchodu pozitivní částkou 1,5 mld. korun. A hodnotí kladně pokračující privatizaci bank. Na druhé straně Evropská komise vnímá negativně zastavení privatizace nefinančních podniků. Zde odpovídám, že vláda předložila této sněmovně privatizační harmonogram a hodlá ho urychlit. Jak víte, uvažuje se například o prodeji Telecomu nebo Českých radiokomunikací již v roce 2000.

Pokud jde o cenové deregulace, my jsme odmítli deregulace v roce 1999 vzhledem k předchozímu poklesu kupní síly obyvatel, a tedy sociální neprůchodnosti těchto deregulací. Ale samozřejmě že s nimi počítáme nyní, když reálná mzda roste zhruba pětiprocentním tempem, sociálně průchodnou formou tak, abychom mohli odstranit zejména křížové dotace a některé další negativní jevy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP