(10.30 hodin)

(pokračuje Klaus)

Konečně zde je návrh G1b). Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 184 bylo 160 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu C4.

 

Poslanec Jiří Payne: Můžeme hlasovat, protože návrh F1 nebyl přijat. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanovisko navrhovatele? (Ministr Bašta: Neutrální.).

 

Zahájil jsem hlasování, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v pořadovém hlasování číslo 185 bylo ze 183 poslanců 104 pro a 70 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k bodu C5, který je totožný s bodem G5. Jaké je stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Jiří Payne: Jedná se o účinnost. Vzhledem k tomu, že u ostatních zákonů sněmovna směřuje k účinnosti od 1. ledna příštího roku, navrhuji neschválit tento zákon.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Také nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování č. 186 z přítomných 183 poslanců se vyslovilo 10 pro a 138 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Payne: Tím je tedy vyloučen i návrh G5. Přicházíme k písm. D, návrhy poslankyně Hanačíkové, které jsou označeny jako jeden návrh. Nicméně bych se hlásil k tomu, abychom hlasovali odděleně o písm. D a E zvlášť, protože každý se dotýká samostatného bodu. Mám však za to, že v prvním případě zřetelně a v druhém případě pravděpodobně je částečně v rozporu s našimi mezinárodněprávními závazky. Proto nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr? (Ministr Bašta: Též nedoporučuji.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 187 bylo z přítomných 183 poslanců 46 pro a 115 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Payne: Přicházíme k písm. E, návrh pana poslance Ondruše. Mám za to, že tyto pravomoci BIS a Policie ČR vyplývají z jiných právních předpisů. Proto nedoporučuji.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Já jsem zde ve špatné pozici. Z pohledu předkladatele, ministerstva vnitra, doporučuji neakceptovat, ale z mého pohledu, po doplnění panem poslancem Ondrušem, je možno přijmout. Je to redundantní, jenom to zdůrazňuje § 11 zákona 3/94 o zpravodajských službách.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Oceňuji toto upřímné přiznání rozpolcenosti vlastní role. Rozumím, že pan ministr má ztíženou úlohu.

Hlásí se pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, já se chci ujistit o tom, že jsme hlasovali pouze o bodu D, protože bylo řečeno, že se bude hlasovat odděleně a hlasovali jsme tedy pouze jednou. Měli bychom tedy ještě hlasovat o písm. E.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, pokud jsem podrobně sledoval rozpravu, nebylo řečeno, že máme hlasovat odděleně, bylo řečeno, že D je silný názor a E je slabší názor.

Souhlasím ale, že jsme hlasovali o D, a dávám tedy hlasovat o D e). Rozumíme jistě všichni, o co jde, máte před sebou příslušný text.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 189 z přítomných 182 bylo 39 pro a 117 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dostáváme se k bodu E, vystoupení zpravodaje a předkladatele jsme slyšeli.

 

Zahajuji hlasování a ptám se kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 190 z přítomných 183 poslanců bylo 119 poslanců pro a 46 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsme u bodu F2.

 

Poslanec Jiří Payne: U návrhu F2 je stanovisko zpravodaje negativní, u navrhovatele také negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 191 se vyslovilo z přítomných 183 poslanců 26 pro a 146 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Payne: Dostáváme se k návrhu F3. Je legislativně nepřípustné, abychom citovali jedno sdružení v konkrétním zákoně. Z legislativně technických důvodů je to téměř nehlasovatelné. Hlasujme ale o tom, mé stanovisko je negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanovisko navrhovatele je také negativní.

 

Zahájil jsem hlasování, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 192 bylo z přítomných 183 poslanců 26 pro, 150 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Payne: Pokud jde o bod F4 se domnívám, že to je dokonce nebezpečné pro některé opravdu politické azylanty, abychom zveřejňovali informace o tom, kde jsou, kdo to je a za jakých podmínek tam přišel. Moje stanovisko je negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanovisko pana ministra je také negativní.

 

Dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 bylo z přítomných 183 poslanců 21 pro a 154 proti, takže ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Payne: Návrh G1 byl již hlasován, pokud jde o G2, je moje stanovisko negativní, pana navrhovatele také negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 byl ze 183 přítomných jeden pro, 171 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP