(11.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Paní místopředsedkyně, než o tom začneme hlasovat, prosím o domyšlení tohoto projektu. První bod, který jste navrhla, jsou státní dluhopisy a předkladatelem je pan místopředseda Mertlík. Protože tady není, nedovedu si představit, jak bychom to mohli začít projednávat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se omlouvám, pane předsedo, toho jsem si nevšimla.

 

Předseda PSP Václav Klaus: 132 a 133 předkládá pan ministr Kavan, který je z dnešního jednání pro nemoc omluven.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tyto návrhy přednese místo něj pan ministr Bašta. Na to jsem již byla upozorněna.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. 137 předkládá pan ministr Císař.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já předpokládám, že do té doby, než by se začal projednávat tento návrh, má pan ministr Císař dostatek času se dostavit do Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To může být deset minut při minihlasování. Nevím, jestli je tak rychlý. (Smích v sále, velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, pane předsedo, budu modifikovat svůj návrh. Navrhuji, aby byly projednávány zákony 132, který předkládá pan ministr Bašta, který zde je, 133 taktéž, 135 je poslanecký návrh a 139, což je také poslanecký návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Přijímám tento návrh na tyto čtyři změny.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 180 poslanců 123 hlasovalo pro, 18 proti. Návrh byl přijat. Budeme postupovat v tomto pořadí: 132, 133, 135, 139.

 

Hlásí se pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych měl dvě prosby. První prosba - vzhledem k tomu, že neustále padají nové a nové procedurální návrhy, kterými se neustále mění program, tak aby během polední přestávky byl vytištěn aktualizovaný pořad jednání schůze, abychom měli přehled. (Potlesk.)

Druhá prosba je do vládních lavic, aby vážení členové vlády brali velmi vážně, že jsme parlamentní demokracií a že předkládají zákony a že zjevně nestojí o to, aby tyto zákony byly schváleny, protože se neobtěžují zákony osobně předkládat. Místo sebe neustále posílají pana ministra Baštu, který není ministrem bez portfeje, ale je ministrem s univerzální portfejí, protože předkládá prakticky všechny zákony. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: My jsme tak roli pana ministra bez portfeje vždycky chápali, takže si myslím, že je to naprosto přiměřené a logické. (Smích v sále, velký hluk.)

Prosím o klid ve sněmovně!

Hlásí se paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Hlásím se už asi deset minut, ale je vidět, že váš pohled směřuje spíše doprava než doleva.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Můj pohled je čelný a přímý, paní poslankyně. (Smích v sále.)

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: V tom případě bychom asi měli zvolit jiné uspořádání sněmovny.

Já jsem chtěla navrhnout v podstatě to, co navrhl kolega Nečas. Domnívám se, že i nepřítomnost některých předkladatelů je ovlivněna tím, že došlo k řadě změn ve schváleném programu. Připojuji se k návrhu na aktualizaci programu tak, jak byl schválen. Vzhledem k tomu, že předkladatelé v řadě případů nepočítali s touto změnou, navrhuji dvacetiminutovou přestávku na jednání klubu tak, aby se mohli na toto další jednání připravit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, to, že jsou přehazovány body programu, je jedna věc, ale vláda má být účastna jednání Poslanecké sněmovny ve třetím čtení jako celek, a jestli se přehodí jeden bod nebo nepřehodí, je z tohoto hlediska téměř nepodstatnou věcí. To jen pro pořádek. Nyní jde o to, jestli si přejeme vyhovět této žádosti. Bylo to na to vázáno, nebo si přejete za každou cenu odklad o 20 minut?

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: V této chvíli mi ani tak nejde o nepřítomné členy vlády, ale o nás, kteří zde nemáme příslušné sněmovní tisky a chtěli bychom si je připravit. Žádám jménem klubu KSČM o tuto přestávku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, respektuji. Je 11.36, přerušuji jednání do 11.56 hodin. Vyhlašuji přestávku.

 

(Schůze byla přerušena v 11.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP