(Schůze opět pokračuje v 11.59 hodin)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, umožněte zahájit další pokračování schůze Poslanecké sněmovny.

Domluvili jsme se, že budeme pokračovat bodem

 

132.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb.,
o opatřeních ve vztahu k Libyi
/sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

 

Za omluveného ministra zahraničních věcí Jana Kavana bude u stolku zpravodajů ministr Bašta. Žádám zpravodaje zahraničního výboru poslance Payna.

Prosím, zjistěte, jestli je někde v kuloárech poslanec Payne.

Prosím o urychlené sehnání poslance Payna, aby byl okamžitě ve sněmovně.

Teď řešíme otázku, zda musí být zpravodaj zahraničního výboru. Co na to říkají odborníci?

Pan poslanec Payne je již zde.

Zahajuji tedy třetí čtení tohoto návrhu. Opět prosím všechny o dochvilnost.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 203/3. Otevírám legislativně technickou rozpravu ke třetímu čtení. Nikdo se nehlásí, rozprava je ukončena. Prosím, abychom se zabývali pozměňovacími návrhy. Prosím pana zpravodaje, aby mi navrhl, jak s nimi naložit, jak s nimi hlasovat, v jakém pořadí apod.

 

Poslanec Jiří Payne: K předloženému vládnímu návrhu byl podán jeden pozměňovací návrh zahraničním výborem a ten jsem potom já upřesnil formulačně drobnou technickou změnou v návrhu B.

Mám za to, že bychom měli nejprve hlasovat o návrhu B. V případě, že by byl schválen, můžeme odsouhlasit celý návrh A zahraničního výboru.

 

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pokud nemá nikdo námitku, budeme hlasovat nejdříve o bodu B, pak o bodu A.

Prosím stanoviska - pana ministra souhlasné, pana poslance Payna souhlasné.

Protože jsme mezitím měli přestávku, odhlásím vás a prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu B tisku 203/3.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 165 poslanců 156 bylo pro, 2 proti, návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k návrhu A. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Jiří Payne: Stanovisko je kladné, pana ministra také.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 169 poslanců 164 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyjasnili pozměňovací návrhy a nyní můžeme hlasovat o návrhu jako o celku. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, podle sněmovního tisku 203, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP