(17.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, paní poslankyně, budu postupovat po řadě.

První otázka zněla, že jistě vím o tom, že byl obcházen zákon o veřejných zakázkách. Musím konstatovat, že nic takového nevím, vím o tom, že se o tom vyskytly různé spekulace v tisku, a vím také o tom, že je možné, že spekulace mohou být založeny na pravdě, ale nevím, zda tomu tak skutečně bylo nebo ne. Pokud to pan poslanec Mlynář ví, tak bych mu velmi rád vzkázal vaším prostřednictvím, pane předsedající, aby učinil příslušné kroky, jako např. podání trestního oznámení.

Čímž se dostávám k bodu s tím těsně souvisejícím. Skutečně, nařídil jsem kontrolu hospodaření ÚSIS za období roku 1999. Byla to výběrová finanční kontrola provedená odborem finanční kontroly Ministerstva financí. Tato kontrola skončila tuším asi před 15 dny, poté proběhlo příslušné řízení, které bylo uzavřeno s tím, že kontrola shledala - a toto nebylo rozporováno ÚSISem - že došlo k pochybení, které je v rozsahu zhruba 700 tisíc korun. Považuji to za závažné a domnívám se, že příslušné důsledky z toho by vyvozeny být měly. První důsledek vyvozen byl, a to ten, že finanční kontrola, jak je vždy v takovémto případě zvykem, podala trestní oznámení na neznámého pachatele za porušení některých zákonů, čímž nechci říci, že k těm činům skutečně došlo, to je věcí soudu, my jako Ministerstvo financí máme vážné podezření, že k němu došlo, nevíme, kdo to způsobil, čili postupovali jsme standardním způsobem, jak se k tomu v tomto případě postupuje.

Vedle toho jsem svým dopisem, datum nevím, ale není problém to zjistit, bylo to ve stejné době, kdy jsem zadal tento úkol řediteli odboru kontroly Ministerstva financí panu ing. Steinerovi, tak jsem požádal dopisem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Voleníka, aby provedl celkovou kontrolu hospodaření v ÚSIS. Nedávno jsem obdržel dopis od pana prezidenta Voleníka o tom, že kontrola v ÚSIS byla řádně naplánována, že i na základě mého podnětu urychlí to, aby byla zahájena, a v této době již tato kontrola probíhá. Tuším asi deset dní. Ale nevím to zcela přesně, ale prostě probíhá. Konečně k této části otázky myslím, že jsem zodpověděl vše podstatné.

Za druhé co se týče mé pozice. Nejsem předsedou Rady vlády pro informační technologie, jsem předsedou Rady vlády pro státní informační politiku. Možná je to přibližně totéž, ale je asi toto přeřeknutí nebo spíše dezinformace pana poslance Mlynáře ukázkou toho, jak práce s informacemi je nepřesná a může vést k podstatně fatálnějším důsledkům, než je zkomolení jedné vládní funkce. Bohužel je to asi v tomto případě metoda.

Konečně co se týče onoho grantu ve výši 600 tisíc dolarů, nebyla to jediná nabídka ze strany Světové banky, existovaly nabídky úvěrů a grantů pro různé programy. Granty byly účelově vázány na určitý typ aktivit. My jsme toto vyhodnocovali a dospěli jsme k názoru, že využití tohoto grantu pro nás nebude vhodné v tom smyslu, že bychom potřebovali peníze na trochu jinak orientovaný typ aktivit, než byl ten, který byl nabízen grantem. A nechtěli jsme to samozřejmě zneužít.

Co se týče toho, kdo za to ponese odpovědnost, tak za konkrétní trestné činy bezesporu onen neznámý pachatel. Prokáže-li se, že pan Berka, se kterým jsem neměl možnost od výsledku oné kontroly hovořit, nezvládl úřad manažersky, samozřejmě ponese příslušnou odpovědnost i on. Nevím zatím, v jakém rozsahu, je předčasné cokoli v tuto chvíli pro mne vyvozovat, protože by to vůči panu Berkovi nebylo fér.

Vedle oněch věcí, o kterých jste hovořil, pane poslanče, je možná dobré říci také to, že ÚSIS za poslední rok prosadil ve vládě a připravil pro vládu několik koncepcí, připravil několik návrhů zákonů a oproti předchozímu období, kdy za celou dosavadní dobu činnosti ÚSIS byl jím zpracován a předložen jeden jediný návrh, který navíc byl Senátem zamítnut. Byl to zhruba čtyřřádkový návrh zákona o státním informačním systému. V tomto směru došlo k podstatnému pokroku ve skutečném zahájení činnosti tohoto úřadu.

Nicméně to, o čem jste hovořil, to jsou vážné věci a hodlám je řešit důsledně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Mlynář má doplňující dotaz.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji, pane místopředsedo, beru to jako příslib, že odpovědnost bude vyvozena, nicméně mě zaujala vaše odpověď na tu část týkající se grantu, že nebyl vhodný pro Českou republiku. Nevím, na co nebylo vhodných 100 tisíc dolarů na administrativní náklady zřízení a uvedení do provozu Národního koordinačního centra a 500 tisíc dolarů k odstranění problémů roku 2000. Chtěl bych doplňující otázku, proč to nebylo vhodné.

Dovoluji si vás upozornit, že mám dopis předsedy vlády Miloše Zemana Světové bance, ve kterém se výslovně píše: "Tímto dopisem vás chci, pane prezidente (Světové banky), informovat, že jsem požádal národního koordinátora České republiky pro zrušení problémů roku 2000, kterým je pan Berka, aby Národní koordinační středisko České republiky vypracovalo a předložilo Světové bance návrh žádosti o grant na podporu národního plánu České republiky pro řešení problémů roku 2000."

Domnívám se, že obsah dopisu je v rozporu s tím, co jste řekl, tedy že vláda vyhodnotila grant jako nevhodný pro Českou republiku. A opakuji otázku - v čem byl nevhodný, když všechny ostatní země jej využily?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Odpoví ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Pane poslanče, situace je velmi jednoduchá. Předseda vlády svým dopisem požádal o tento grant, spolu s nabídkou grantu přišly také podmínky způsobu použití grantu a my jsme se rozhodli tuto nabídku ze strany Světové banky po jejich prostudování nevyužít.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tolik odpověď ministra financí.

Dalším interpelovaným ministrem měl být pan ministr zdravotnictví Ivan David, nicméně paní kolegyně Dundáčková byla uspokojena jeho odpovědí mimo interpelace. Pan ministr Václav Grulich je omluven, tudíž interpelace pana kolegy Hrnčíře se přesouvá buď na příští blok interpelací, nebo máte ze zákona o jednacím řádu nárok na sdělení písemné odpovědi na vaši interpelaci do 30 dnů, takže záleží na tom, zda ji přednesete, nebo zda počkáte na příště.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, interpelovat nepřítomného člena vlády je velmi obtížné, interpelovat nepřítomného nemocného člena vlády je ještě obtížnější. Přesto problém, který mě tíží, je tak naléhavý, že využívám této příležitosti a interpeluji alespoň v této formě, abych dostal písemnou odpověď od ministra pana Grulicha.

Vážený pane nepřítomný ministře, vláda České republiky ve svém programovém prohlášení konstatovala, že ochrana práv občanů, jejich svobod, života a zdraví i majetku je jednou ze základních povinností státu a vláda je pevně rozhodnuta tuto povinnost splnit. Vláda učiní opatření ke zlepšení činnosti policie, jejího personálního složení, odborné přípravy a také sociálního a finančního zajištění. Tolik jsem si dovolil citovat z programového prohlášení.

Vážený pane ministře, v příkrém rozporu s tímto prohlášením jsou podle mého názoru vaše poslední kroky a provedená úsporná opatření ve vašem resortu, zejména pak v Policii České republiky. Chápu nutnost šetření státních peněz, ale způsob, jakým bylo provedeno na základních článcích policie na místní úrovni, je již daleko za hranicí únosnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP