(18.10 hodin)

(pokračuje David)

Myslím, že jsem řekl k této věci vše podstatné, dokonce se obávám, že ještě více. A pokud bude zájem, tak bych mohl, protože zde mám příslušnou dokumentaci, z ní ocitovat a jsem ochoten panu poslanci Kořistkovi její kopii poskytnout, pokud do ní chce nahlédnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, děkuji. Pilný pan kolega Kořistka ještě položí doplňující dotaz.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za odpověď. Vážený pane ministře, neřekl jsem ve své interpelaci ani slovo o tom, že vy jste ubližoval nemocnici, to si můžeme přečíst stenozáznam. Nevím, proč jste na to takhle reagoval.

Jinak samozřejmě s mnohým z toho, co jste řekl, souhlasím. Akorát chci podotknout, že pokud tam bude zachováno jenom interní oddělení, tak oba velice dobře víme, že ekonomicky tato nemocnice nepřežije. Pokud toto nevíte, tak zase já vám mohu poskytnout údaje, které mám já. Jinak pro vaši informaci: Toto bude pravděpodobně asi jediné okresní město v České republice, které nebude mít svou nemocnici.

Přesto bych využil této chvíle. Vy jste tady hovořil o zákonu č. 48/1997 Sb. a říkal jste, že vy nemůžete učinit žádné aktivní kroky, ale zároveň jste řekl, že záleží na tom, jestli vás požádá VZP, případně nemocnice o nové výběrové řízení.

Chci se vás tedy zeptat v doplňující otázce: pokud VZP nebo tato nemocnice vás požádá o nové výběrové řízení nebo o přehodnocení starého, jestli to uděláte.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan ministr zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Chtěl bych říci, že jsem nereagoval, pokud se jedná o tvrzení, že já jsem ten škůdce, na vystoupení pana poslance Kořistky, ale na články v místním tisku. Tuším, že se to jmenuje Nové Bruntálsko nebo tak nějak podobně.

Pokud se jedná o tvrzení, že by Bruntál bylo jediné okresní město, které nebude mít svoji nemocnici, tak tomu tak rozhodně nebude. Je více takových měst, např. je to Tachov, Praha-západ, Praha-východ, Plzeň-sever a ještě asi dvě. Čili toto je samozřejmě představitelné, jsou takové okresy, jejichž těžiště z hlediska spádového území je někde jinde než v okresním městě.

Pokud se jedná o ekonomické přežití, chtěl bych říci, že toho jsem si sice vědom, ale toto hledisko není vůbec zvažováno ve výběrových řízeních a z tohoto hlediska je celkem irelevantní, co já si o tom myslím, protože výběrová řízení byla inkorporována do zákona na základě poslanecké iniciativy. A všichni víme, že to byl takový zvláštní handl.

Pokud samozřejmě zdravotnické zařízení v Bruntále nebo kdekoliv jinde požádá Ministerstvo zdravotnictví v tomto případě k vyhlášení výběrového řízení, pak my nemůžeme udělat nic jiného, než toto výběrové řízení prostě nechat proběhnout, vyhlásit ho, nechat ho proběhnout, sdělit výsledky zdravotním pojišťovnám a ty s ním zase naloží, jak jsem již řekl, zcela libovolně. Ale tento proces lze opakovat donekonečna, to zákon nijak neomezuje.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Zbývají tři interpelace na ministra Václava Grulicha, obě dvě předkládám já, předložím je tedy v písemné podobě.

V tuto chvíli jsme vyčerpali blok ústních interpelací. Přerušuji jednání sněmovny do 18. 30 hodin, kdy budeme pokračovat blokem interpelací písemných.

 

(Schůze přerušena v 18.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP