(11.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní bod B. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj jako předkladatel souhlasí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 220 z přítomných 164 poslanců 84 pro, 66 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Je to pravda, pane zpravodaji? (Ano.)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o občanských průkazech podle sněmovního tisku 277, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 221 z přítomných 174 poslanců 156 hlasovalo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji předkladateli i zpravodaji.

Dostáváme se tímto rychlým tempem k sněmovnímu tisku 272.

 

145.
Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
/sněmovní tisk 272/ - třetí čtení

 

Vidím, že je stejná sestava u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy obsahuje sněmovní tisk 272/2. Zahajuji rozpravu ke třetímu čtení, legislativně technickou. Není-li, prosím pana zpravodaje, aby oznámil návrh postupu při hlasování.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedo, Navrhuji stejně jako v předešlých dvou bodech hlasování po jednotlivých návrzích.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To znamená A a B a ještě uvnitř A o čtyřech subnávrzích. Dobře, rozumím tomu tak. Budeme hlasovat nejprve o návrhu A1.

 

Poslanec Petr Bendl: Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dvakrát souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 222 z přítomných 174 poslanců 164 pro, nikdo proti.

 

Děkuji, bod A2.

 

Poslanec Petr Bendl: Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dvakrát souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 175 poslanců 169 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní máme bod A3.

 

Poslanec Petr Bendl: Pan ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dvakrát souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 224 z přítomných 175 poslanců 151 pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Bod A4.

 

Poslanec Petr Bendl: Pan ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dvakrát souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 225 z přítomných 175 bylo 163 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konečně pozměňovací návrh pana poslance Bendla - B. Dvojnásobný souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 226 z přítomných 175 bylo 152 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

To jsou všechny pozměňovací návrhy.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to podle sněmovního tisku 272, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 227 z přítomných 174 poslanců 152 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Dalším bodem je, jak jsme dnes ráno schválili bod

 

148.
Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
/sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Žádám pana ministra Vetchého a pana poslance Koháčka, aby se posadili ke stolku zpravodajů. Vidím faktickou poznámku pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegové, velmi se omlouvám za zdržení, ale v hlasování pořadové číslo 217 jsem uveden, že jsem hlasoval proti. Jsem přesvědčen, že jsem hlasoval pro. Uvádím to pouze jako technickou poznámku. Vzhledem k rozdílu v hlasování nezpochybňuji výsledek hlasování, ale uvádím to pro stenozáznam. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Vracíme se tedy ke sněmovnímu tisku 205. Pozměňovací návrhy, opět relativně méně obsažné, máme ve sněmovním tisku 205/2. Zahajuji eventuální rozpravu. Rozprava není, přikročíme k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby navrhl, jak máme hlasovat.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrhy jsou zde uvedeny pouze v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Navrhuji o nich hlasovat jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Protestuje někdo proti tomuto návrhu? Ne-li, budeme o tom hlasovat jako o celku. Táži se na stanoviska.

 

Poslanec Petr Koháček: Pan ministr doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dvakrát doporučení. Nevím, jestli je nás tady dostatečný počet.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 228 z přítomných 177 poslanců 144 hlasovalo pro, proti bylo 18. Návrh byl přijat.

 

To jsou všechny pozměňovací návrhy.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky podle sněmovního tisku 205, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 229 z přítomných 177 poslanců 146 hlasovalo pro, 18 hlasovalo proti. Návrh zákona byl přijat, byl s ním vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP