(18.40 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, chci právě ještě k té proceduře. To, co tady říkal pan předseda vlády, rozumím té části, kdy on bude reagovat na písemné interpelace, ale domnívám se, že je třeba rozhodnout obecně o principu, protože jsou další písemné interpelace na další členy vlády a mělo by být jasno pro všechny tyto případy.

Snad bych jen chtěl požádat pana místopředsedu, aby byl tak laskav a modifikoval svůj procedurální návrh v tom, že v tom případě - jak říkal - by vždycky byl přerušen ten bod projednávané konkrétní interpelace před uzavřením rozpravy. Pak by to myslím bylo už přijatelné. Pokud by to bylo po uzavření rozpravy, to už opravdu postrádá smysl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, že bychom tím vůbec nic nezískali, kdybychom to přerušovali před ukončením rozpravy, neboť by se nedalo vyloučit, že by rozprava extendovala i dále při dalším projednávání. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Takže v tom případě to dávám jako konkurenční procedurální návrh - přerušit každou interpelaci před uzavřením rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je sice hezké, ale obávám se, že ani o vašem konkurenčním návrhu nebudeme moci rozhodnout.

Vážené kolegyně a kolegové, nezbývá mi nic jiného, než nechat hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Exnera. Já bych vás, pane kolego, poprosil ještě jednou, abyste přišel k řečnickému pultu a přednesl svůj procedurální návrh. Ti z vás, kteří jsou v sále a mají svoji registrační kartu, prosím, abyste se zaregistrovali. Třeba se přiblížíme magické hranici 67.

 

Poslanec Václav Exner: Ve smyslu všeho návrhu, pane místopředsedo, a můžete mě případně opravit, navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna rozhodla, že projednávat písemné interpelace minimálně dnes - netrvám na tom, aby to bylo obecné rozhodnutí - bude, bude-li dosaženo potřebné kvorum k tomu, aby byla usnášeníschopná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to je procedurální návrh, který může přednést každý poslanec, a já o něm musím nechat hlasovat v případě, když budu konstatovat, že o něm můžeme hlasovat. V tuto chvíli mi světelná tabule i mé zařízení říká, že je přítomno 43 poslankyň a poslanců, tudíž je sněmovna k mé velké lítosti neusnášeníschopná a já v tuto chvíli musím přerušit jednání Poslanecké sněmovny - vzhledem k tomu, že jsem velký pesimista, že se najde dalších zhruba 0 poslanců - do zítřka do 9. hodiny. Ještě jsem nerozhodl.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, vážená vládo, možná že byste si měl nechat sjet vaše vystoupení před 16. hodinou, protože se tady všeobecně pochopilo, že jste prohlásil, že končíme bodem interpelace a sejdeme se zítra ráno v 9 hodin, takže se nedivte, pokud tady v současné době lidi nejsou. Možná bych požádal o přestávku, a pokud je to pravda, asi vám nic jiného nezbývá, než schůzi přerušit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, usnesením Poslanecké sněmovny bylo rozhodnuto na začátku této schůze, že ve čtvrtek po bodu "Ústní interpelace" se bude pokračovat do 21. hodiny vždy bodem "Písemné interpelace". Tudíž i mé takovéto prohlášení nemohlo mít na usnesení sněmovny a na pravidla, na kterých jsme se usnesli, žádný vliv. Ale politické grémium takto jednoznačně rozhodlo a mám pocit, že jste o tom měli být informováni.

Kolegyně a kolegové, nechci prodlužovat tuto křeč. Je mi velmi líto, myslím, že to nevrhá příliš dobré světlo na pověst Poslanecké sněmovny, ale já přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítra 9 hodin, kdy budeme zahajovat hlasováním o návrhu poslance Exnera. Na shledanou.

 

(Schůze přerušena v 18.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP