(12.10 hodin)

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, přednesl bych procedurální návrh, který se týká sněmovního tisku 263, tzn. novely zákona o živnostenském podnikání. Při projednávání ve druhém čtení jsme požádali vládu o materiál, který se týká seznamu volných živností. Tento materiál jsme včera dostali všichni na stůl, a jelikož se objevily pochybnosti, zda tento seznam je úplný, a tyto pochybnosti již v tuto chvíli máme doloženy, že tento seznam neobsahuje všechny volné živnosti, které jsou dnes vydávány na živnostenské oprávnění, navrhuji, aby tento bod jednání byl přeložen na středu posledního jednacího týdne. Tento termín je již v našem návrhu programu uveden.

S touto novelou jsme si samozřejmě už odsouhlasili, že by byl přesunut za projednávání zákona o živnostenském podnikání i bod 157.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Památkový zákon. Dobře, jestli dovolíte, dávám hlasovat o návrhu přeložit body 156 a 157 na středu posledního jednacího týdne. Rozumíme všichni hlasování? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 182 poslanců bylo 168 pro a jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Mám zde přihlášku na další procedurální návrh paní místopředsedkyně Buzkové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Chtěla bych v tuto chvíli navrhnout, aby po skončení bloku třetích čtení, která byla schválena, mohla být ještě projednána dvě třetí čtení, která jsem ve svém původním návrhu avizovala, že by měla být projednána. Jde o vládní návrh zákona o veřejných dražbách a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, body 137 a 138.

Vzhledem k tomu, že se mezitím dostavil pan ministr Císař, nic nebrání tomu, aby tyto návrhy byly projednány. Pokud tedy s tím bude sněmovna souhlasit, je možno je projednat.

Pane předsedo, promiňte, mně tady špitl pan poslanec Kasal, že jejich klub potřebuje ještě nějaký čas před třetím čtením návrhu zákona o referendu a že v případě, že bychom tyto body zařadili nyní, nežádal by jejich klub o přestávku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, takže to je jenom posílení argumentu, abychom tyto body mohli zařadit. Rozumím tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodů 137 a 138 na tuto chvíli, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 183 poslanců 118 poslanců se vyslovilo pro, 39 proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se tedy k bodu 137.

Ale chtěl bych konstatovat, že asi svolám zasedání grémia parlamentu, protože není možné, aby se takovýmto způsobem jednalo, aby se takovýmto způsobem přehazovaly body. (Potlesk.) Požádám i předsedu vlády, aby se zúčastnil tohoto jednání a vysvětlil absenci některých členů vlády, atd. atd.

Myslím, že toto je naprostá fraška a není možné takhle dál jednat. Ale jsem pro, abychom teď tyto dva body probrali. Proto vyzývám k projednávání bodu 137.

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu.

Hlásí se ještě místopředseda vlády pan Rychetský.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové. Chtěl bych vyslovit opravdu lítost nad tím, že při dnešním jednání pléna Poslanecké sněmovny není vláda dostatečně zastoupena. Leč skutečnost je taková, že předseda vlády pan Zeman a místopředseda vlády pan Špidla jsou na obědě s prezidentkou Irské republiky, který prostě nebylo možno přeložit na jindy, protože právě dnes je v Praze.

Ministr zahraničí pan Kavan na tomto obědě není, protože byl hospitalizován včera večer v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Tam jsou také hospitalizováni pan ministr Grulich a místopředseda vlády pan Lánský. Pan ministr Motejl místo mne řídí zasedání Legislativní rady vlády, která zasedá dnes od rána, a odpoledne se musíme zúčastnit na Pražském hradě u pana prezidenta jmenování soudců a setkání s představiteli justice.

Jsou to skutečnosti, které mne velice mrzí, ale je to výjimečné, že zrovna dnes se sešlo tolik skutečností. Pokud se týče hospitalizace tří členů vlády, jistě chápete, že to je věc, kterou vůbec nelze ovlivnit. Děkuji vám proto za shovívavost.

Jakmile skončí oběd s irskou prezidentkou, je nepochybné, že se dostaví jak předseda vlády pan Zeman, tak první místopředseda vlády pan Špidla.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo vlády, vyslechli jsme vás, nicméně asi odhlasujeme přidělení nějakého zvláštního přídělu vitamínů nebo něčeho jiného členům vlády, abychom zabránili tomuto problému.

Prosil bych, abychom mohli jednat k programu. Hlásí se však pan poslanec Filip. Nevím, jestli má stanovisko svého klubu, nebo své vlastní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP