(12.20 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, já odkazuji na myslím si vstřícný postoj všech politických stran na úterním grémiu. My jsme se dohodli, která třetí čtení lze dnes probrat. Já mám obavu, pokud jde o zákon o veřejných dražbách a další věci, že to není věc, kterou bychom mohli bez nějaké podrobnější přípravy projednat bez problémů. Já chápu omluvu, kterou tady řekl pan místopředseda vlády Rychetský, ale chtěl bych vás, pane předsedo, jako předseda klubu požádat, jestli bychom nemohli udělat bez předsedy vlády politické grémium parlamentu a dohodnout se, jak budeme dále postupovat, protože budeme schvalovat takto nepřipravené zákony a budeme je za tři měsíce novelizovat. Toho bych se nerad dopustil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: My jsme před chvílí schválili vědomým hlasováním poslanců, že bod 137 budeme projednávat. Takže teď nevím, co s tím mám udělat, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, já nijak nezpochybňuji to, že Poslanecká sněmovna schválila zařazení těch dvou bodů na návrh paní místopředsedkyně Buzkové, ale protože nechci nijak bojovat proti tomuto usnesení, žádám o normální dohodu, jestli budeme pokračovat vůbec v prvních čteních, nebo nebudeme, a myslím, že je potřeba, aby se na to politické grémium sešlo. To nijak nemění platné usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že bychom pokračovali dvěma body, které jsme na návrh paní místopředsedkyně Buzkové schválili.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych přesto doporučoval, abychom tento bod teď udělali, a já potom svolám o polední přestávce grémium. Nicméně nevím, jaké budou mandáty jednotlivých předsedů klubů, připravenost klubů k odsouvání nebo přesouvání bodů se mi nezdá nijak silná a nedovedu si představit, že by za deset minut mohlo grémium vyřešit tuto věc. Samozřejmě předpokládám, že budeme pokračovat v prvních čteních, to je naprosto evidentní. Pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Zákon o veřejných dražbách není jednoduchý zákon. Tento zákon má přes 200 pozměňovacích návrhů a doposud nedošlo k jednáním mezi kluby, ve kterých chceme sladit způsob hlasování. Já sice mám připraven algoritmus, ale nemám ho odsouhlasený s těmi, kteří budou mít nejvíce připomínek. Pravděpodobně dojde k tomu, že v průběhu hlasování dojde k pozměnění algoritmu a k ohrožení hlasování jako takového. Z toho důvodu bych se velmi přimlouval za to, aby právě tento zákon nebyl projednáván způsobem ad hoc jako nějaká jednoduchá legislativní norma.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vás slyším. Vytýkám vám, že jste nezdvihl ruku, když jsem dával o tom hlasovat, tuto větu jste měl říci před deseti minutami a všechno by bylo v pořádku. Nyní zodpovědně rozhoduji, že přerušuji schůzi na polední přestávku a okamžitě svolávám do místnosti 120 politické grémium.

 

(Schůze přerušena ve 12.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP