(16.20 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Právě proto, abychom zabránili té prázdné proevropské rétorice, jsme na Úřadu vlády posílili odbor kompatibility a k dalšímu posílení došlo i na Ministerstvu zahraničních věcí takovým způsobem, abychom měli skutečně garantováno, že některá norma nás nebude posouvat od norem Evropské unie, což se v tomto parlamentu někdy děje, byť by to spíše bylo na základě některých poslaneckých iniciativ než na základě vládních návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní dávám slovo panu poslanci Ivanu Langrovi, který byl vylosován na posledním místě. Tím budou ukončeny ústní interpelace na předsedu vlády. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, předpokládám, že jste nepřehlédl zhruba před dvěma týdny šokující informace v denním tisku, které popisovaly praktiky v nakládání s finančními prostředky na Úřadu pro státní informační systém. Stručně shrnu meritum věci.

V letošním roce tento úřad vyplatil firmám personálně spojeným s členy telekomunikační komise ČSSD zhruba kolem 1 mil. Kč z prostředků určených na řešení tzv. problému roku 2000. Aby nebylo nutné vypisovat výběrové řízení, při němž by bylo třeba vybírat z nabídky více firem, byla jedna větší zakázka vždy rozepsána na několik menších. Tak mohlo být např. zaplaceno za přípravu semináře v Přerově 90 tisíc podnikateli Ivo Slavíkovi, tomu ještě jednou 94 tisíc za totéž, nicméně prostřednictvím časopisu Labužník, dalších 136 tisíc si tentýž člověk vydělal za konferenci v pražském Edenu. Dobrý obchod udělala i firma Monipress za vytištění zhruba tisíce kusů černobílé brožurky o třech listech, když inkasovala 98 tisíc Kč. Podotýkám, že firmu Monipress zakládal člen telekomunikační komise ČSSD pan Štěpán Kotrba.

Dovolte, abych vám položil následující otázku: Pravicové vlády jste vy osobně a vaše strana označoval vždy za vlády tunelářů a zlodějů. Pan Berka sice není členem vlády, nicméně podléhá vládě, a dovolím si vám položit velmi sugestivní otázku v této souvislosti. Jak byste vy nazval konání, které se odehrálo na Úřadu pro státní informační systém pod jeho vedením? Zajímalo by mě také, zda si myslíte, zda pan Berka, event. vláda či zodpovědný ministr by neměl vyvodit odpovědnost buď vůči panu Berkovi samotnému, či sám vůči sobě za to, že pana Berku do jeho funkce jmenoval. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče Langře, vážené kolegyně a kolegové. Ano, z tisku se dovídáme různé šokující informace, na první stránce našeho nejčtenějšího deníku je dokonce každý den jiná. Já samozřejmě naprosto uznávám a nechci to ani ironizovat, ani zlehčovat, že není dobré, když je nějaká podezřelá zakázka na 90 tisíc Kč pro jakýsi časopis Labužník, o němž jsem předtím vůbec neslyšel, že je to zapotřebí vyšetřit a že je zapotřebí úměrně míře provinění potrestat ty, kdo za toto provinění odpovídají.

Chtěl bych jenom upozornit, že se lišíme v názoru na to, co je a co není šokující. Já jsem zřejmě otrlejší než vy, protože pro mě byla šokující informace ta, která vůbec nevstoupila na první stránku našeho nejčtenějšího deníku, nicméně vláda ji zveřejnila. A to, že objem daňových úniků u lehkých topných olejů v letech 1992 - 1996 je 60 mld. Kč. Já jsem plně ochoten zabývat se problémy kolem 700 tisíc, které mohly být neoprávněně vydány tímto informačním úřadem, ale dovolte mi, abych konstatoval, že za šokující pokládám spíše těch 60 miliard.

Protože však jednací řád, jak už byl několikrát použit, umožňuje předsedovi nebo členům vlády odpovídat i v kontextu vyřčené otázky, a vy jste se ptal na jeden aspekt činnosti Úřadu pro státní informační systém, dovolte mi, pane poslanče, abych v rámci odpovědi na váš dotaz a v souladu s jednacím řádem, který mi to nezakazuje, jenom konstatoval, kde docházelo ke skutečnému plýtvání a skutečné neefektivitě tohoto úřadu.

Jak jistě víte, byl zřízen 1. listopadu 1996. Jeho prvním předsedou se stal obecně známý Igor Němec. Od 1. 1. 1998 ho vedl Ing. Jan Duben, a to až do 2. listopadu 1998. Znovu opakuji, pane poslanče, já nijak neinferiorizuji vaši kritiku oněch 700 tisíc možná neoprávněně vydaných výdajů, dovoluji si vás ale seznámit s tím, že od listopadu 1996 do listopadu 1998, tedy za dva roky, předložilo předchozí vedení ÚSIS pouze jediný návrh zákona, a to zákon o státním informačním systému, který měl čtyři věty. Senát tento čtyřvětý zákon zamítl. Uvádím to proto, že tento úřad měl přibližně sto zaměstnanců. Spočtěte si prosím platy těchto zaměstnanců, porovnejte si to s výsledkem této činnosti, tzn. jediný zákon o čtyřech větách, a vyjde vám ztráta za ony dva roky, která bude podstatně vyšší než vámi citovaných 700 tisíc Kč.

Dovoluji si konstatovat, abych byl přesnější, že na konci této bohulibé činnosti nic nedělajícího úřadu 15 pracovníků tohoto úřadu bylo odborných a sto pracovníků zajišťovalo tzv. obslužnou činnost. To znamená, že přibližně sedm obslužných pracovníků připadalo na jednoho odborníka, přičemž s tou odborností to vypadalo přesně tak, jak jsem vám řekl. Úřad měl 115 zaměstnanců - šestistupňové řízení, nulové výsledky a příslušné ztráty, protože samy náklady na jeho činnost byly za této situace čistou ztrátou.

Dnes počet pracovníků v odborných činnostech vzrostl z 15 na 70 a počet pracovníků v obslužných činnostech se snížil ze 100 na 45. Šestistupňové řízení bylo převedeno na třístupňové. A teď mi dovolte říci závěrem, co - na rozdíl od tohoto čtyřvětého zákona, protože děláme-li cost benefit analýzu jakékoli instituce, musíme vedle jejích nedostatků vnímat i její přednosti - jenom v roce 1999, který ještě neskončil, tento úřad reálně předložil.

Tak za prvé to byl strategický dokument Státní informační politika, schválený usnesením vlády 31. května tohoto roku. Mohu vám sdělit, že v Bruselu 1. října 1999 při obecně vysoké úrovni kritického hodnocení naší republiky byl dokument Státní informační politika hodnocen jako nejlepší ze zemí střední a východní Evropy. Čili nejde jenom o domácí, ale zejména o zahraniční hodnocení. Na základě toho právě v listopadu tohoto roku v Praze se bude konat zasedání řídícího výboru pro informatiku Evropské unie jako ocenění kvality tohoto dokumentu.

Za druhé: V září byl schválen vládou návrh zákona na ochranu osobních údajů a na vytvoření Úřadu na ochranu osobních údajů a vy ho máte k projednání v Poslanecké sněmovně tuším jako bod 68 v prvním čtení.

Za třetí: Úřad předložil vládě návrh zákona o informačních systémech veřejné správy. V této fázi je jeho projednávání v legislativní radě vlády.

Za čtvrté: Dne 11. října tohoto roku vláda schválila koncepci budování informačních systémů veřejné správy, akční plán realizace státní informační politiky, v podstatě jakýsi program informatizace, když to řeknu stručně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP