Sněmovní tisk 367
Zákon o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 367/0 dne 27. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 515).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 367/3, který byl rozeslán 8. 12. 1999 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10., 21. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 689).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 149, dokument 149/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Václav Fischer).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 149/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 149/2 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 22/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, celní dluh, daň ze spotřeby, náhradní palivo, pivo, topný olejISP (příhlásit)