Stenografický zápis 19. schůze, 1. prosince 1999


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radim Turek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Kořistka


11. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Vlastimil Tlustý


12. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Pejřil
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jaromír Kohlíček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Josef Ježek
Poslanec František Brožík
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Zdeněk Kořistka


14. Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová


15. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Stanislav Fischer


16. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec František Pejřil
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tom Zajíček
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.17 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


17. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Drda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Hojdar
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 14.57 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


18. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Pejřil
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Radko Martínek


19. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Libor Krátký


20. Vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hlavního města Prahy /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr vnitra ČR Václav Grulich


21. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra ČR Václav Grulich


22. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Payne
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Beneš


23. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman


24. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý


25. Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross


26. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec


27. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Starec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Martin Starec


26. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross


27. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení

Poslanec Martin Starec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Krása


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec


31. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Švrček


32. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal


33. Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb. /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 20.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP