Stenografický zápis 19. schůze, 8. prosince 1999


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Kořistka


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

Poslanec Petr Hort
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radim Turek


36. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/4/ - prvé čtení nového rozpočtu

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Matějů
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Stanislav Volák
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Ivan Pilip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


87. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Místopředseda PSP Stanislav Gross


89. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Vidím


36. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/4/ - prvé čtení nového rozpočtu

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 14.58 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.32 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus


59. Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec František Brožík
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 17.02 hodin - opět zahájeno v 17.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý


60. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých dalších zákonů (zákon o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Španbauer
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal


75. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec František Brožík
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip


106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Petr Matějů
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Matějů
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Jan Grůza
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart


102. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 413/

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart


93. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí 1999 /sněmovní tisk 368/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka


94. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 1999) /sněmovní tisk 369/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka


98. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 1999 /sněmovní tisk 398/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 21.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP