Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. prosince 1999 v 9.03 hodin

Přítomno: 198 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté. Zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím takou informaci nemám. Doufám, že ti z vás, kteří náhradní kartu obdrželi, mi ji v průběhu jednání doručíte.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Petra Buzková pro nemoc, pan poslanec Ivan Langer pro nemoc, pan poslanec Cyril Svoboda pro účast na pohřbu bývalého senátora Jana Bendy v Hodoníně. Z členů vlády jsou omluveni tito členové: pan ministr Miroslav Grégr na část jednání, neboť se bude muset zúčastnit části jednání schůze Senátu, pan ministr Václav Grulich pro nemoc, pan ministr Jan Kavan pro bilaterální jednání ve Švédsku, místopředseda vlády pan Pavel Rychetský z důvodu konání 12. schůze Senátu, nicméně pan místopředseda vlády zde je a bude operativně pendlovat mezi budovou Senátu, a Poslanecké sněmovny a pan místopředseda Vladimír Špidla na část našeho jednání, neboť se zúčastní podpisu mezinárodního dokumentu s mongolským prezidentem. To jsou všechny omluvy, které jsme obdrželi.

Paní poslankyně, páni poslanci, musím vám sdělit, že v úterý 9. listopadu obdržel předseda sněmovny dopis od předsedy vlády pana Miloše Zemana, ve kterém byl informován, že vláda schválila návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtový schodek.

Vláda při této příležitosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a navrhla, aby předseda sněmovny vyhlásil k projednání tohoto vládního návrhu stav legislativní nouze. Zároveň byl předseda sněmovny vládou požádán, aby rozhodl, že uvedený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 416, bude projednán v době vyhlášení stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání. Svým rozhodnutím č. 43 předseda sněmovny dne 7. prosince vyhlásil stav legislativní nouze od 7. do 12. prosince t. r. Dále rozhodl předseda sněmovny, že předložený návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání, přikázal tento tisk rozpočtovému výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení jeho usnesení do 8. prosince do 24.00 hodin.

Podle § 99 odst. 4 našeho jednacího řádu máme ve stavu legislativní nouze posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Táži se tedy nejprve, zda jsou námitky proti trvání stavu legislativní nouze, který předseda sněmovny vyhlásil. Žádné námitky nevidím. Rozpravu v tuto chvíli otevírám a uzavírám ji, neboť se do ní nikdo nehlásí.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtový schodek (sněmovní tisk 416)."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 239, ve kterém se táži, kdo souhlasí s předloženým usnesením, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen, když z přítomných 150 pro se vyslovilo 139, tři byli proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tento návrh zákona je již zařazen ve schváleném pořadu pod bodem č. 58 a připomínám, že se již nebude jednat o prvé čtení, ale o zkrácené jednání. Navrhuji tento bod projednat v pátek 10. prosince jako bod. č. 3. Myslím si, že toto rozhodnutí bude odpovídat předchozímu hlasování, že Poslanecká sněmovna souhlasí s trváním stavu legislativní nouze.

 

Zahajuji procedurální hlasování o zařazení tohoto bodu na pátek 10. prosince 1999 jako bod č. 3. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 161 pro hlasovalo 149, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tento bod přeřadili na zmíněné pořadí našeho programu.

 

Dříve než zahájíme další bod, ještě připomínám, že dnes před polední přestávkou proběhne druhé kolo tajných voleb.

V tuto chvíli bychom měli přistoupit k bodu 13, nicméně registruji zřejmě k programu či k proceduře přihlášku pana kolegu Vojtěcha Filipa. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, nebude to k proceduře a ani k programu jednání, snad jeden jediný bod.

Chtěl bych vám všem jménem klubu KSČM popřát všechno nejlepší v posledním měsíci tohoto roku, a protože jsme to nestihli v pondělí, když bylo Mikuláše, neboť sněmovna nezasedala, dovolíme si vám za klub KSČM věnovat každému z vás jeden kalendář roku 2000. Děkuji. (Oživení v sále - potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP