Sněmovní tisk 416
Návrh zákona o stát. dluhopisných programech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 12. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • PS


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 7. 12. 1999 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 1999 na 19. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 684).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 139, dokument 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 12. 1999 a přijal usnesení č. 197, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 23. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 342/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, snižování dluhu, státní rozpočet, umořování veřejného dluhu, veřejný dluhISP (příhlásit)