(10.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Já znám motiv tohoto návrhu. Je jím snaha dosáhnout nového a lepšího statutu, než má fond, v dohledné době. Domnívám se, že spoluprací mezi dozorčí radou a prezidiem FNM bude možné v dohledné době takového odpovídajícího statutu dosáhnout. Je to metoda podstatně lepší než metoda tohoto návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministru financí. Prosím další přihlášené do rozpravy. Pan poslanec Vojíř se hlásí.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, byl jsem předkladatelem oněch pozměňovacích návrhů, ke kterým se v podstatě vede jakási diskuse nebo ministr financí podal určité vysvětlení a doplnění.

Skutečně jsem přesvědčen o tom, že průběžné financování Státního fondu dopravy by nemělo být financováno z FNM. Nicméně po širší konzultaci jsme dospěli k závěru, že limitní částka, kterou vyřkl ministr financí, což je 5 miliard korun, částka, která by byla pouze jakousi impulsní částkou k tomu, aby tento fond mohl začít fungovat již od 1. 7. 2000, je jakýsi kompromis mezi tou částí, že by mohlo docházet k průběžnému financování, a tou stranou, že by to nebylo vůbec možné. Takže na základě tohoto jednání si dovolím stáhnout pozměňovací návrh pod bodem B1.

A k druhé části vystoupení pana vicepremiéra a ministra financí chci poznamenat, že jsem byl veden skutečně snahou vylepšit vztah mezi dozorčí radou a prezidiem Fondu národního majetku tak, aby se opíral i o zákonná ujednání, a mne samotného mrzí ta skutečnost, že již rok existuje návrh novely statutu FNM, ten byl opakovaně projednán v orgánech FNM, byl předložen vládě k projednání, vláda k němu sice měla negativní stanoviska, nicméně neudělala nic pro to, aby to posunula dál a buď upravila, nebo přepracovala ze svého stanovisko tuto normu a předložila ji sněmovně k projednání.

Pevně věřím, že se nyní urychlí tyto práce, a jsem přesvědčen o tom, že je lepší, aby byl předložen nový statut Fondu národního majetku, a beru slova pana ministra velmi vážně a jako vstřícná. Proto v této části, jelikož rozumím, že je to nepřímá novela, avizoval jsem, že to není standardní postup, stahuji i bod B2. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásil pan kolega Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout také stažení svého pozměňovacího návrhu E1. Důvod je ten, že jsem byl veden tím, že kdyby se prosadilo, že FNM nebude participovat na možnosti naplnění příjmů Fondu dopravy, tak by potom 20 % příjem ze spotřební daně nepokryl ani náklady, které se dnes do infrastruktury vkládají. Protože dnes se situace poněkud změnila, tak tento návrh stahuji, resp. navrhuji aby byl stažen.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za toto upřesnění, neboť platí tato formulace i o návrhu pana poslance Vojíře, že se jedná o návrh na stažení, o kterém musí rozhodnout vzhledem k tomu, v jakém stadiu se nacházíme, tedy ve třetím čtení, sněmovna.

Kdo se dále hlásí do rozpravy v rámci třetího čtení? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministru dopravy a spojů, pokud o to jeví zájem. Jeví.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za určité úpravy ve vašich návrzích a prosím ještě o jednu věc: abyste uvážili, že jakákoliv přímá vazba na státní rozpočet, to znamená bez stálých příjmů z určité části daňových výnosů, by znamenala, že by fond také postupně ztrácel životaschopnost, a to by bylo z hlediska financování infrastruktury velmi špatné.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní dávám možnost zpravodaji buď se závěrečným slovem, nebo s návrhem, jak postupovat, a s jednotlivými návrhy k hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, přednesl bych zde proceduru, jak se vypořádat s tímto sněmovním tiskem.

Za prvé doporučuji, aby bylo hlasováno o bodech A1 až A7 usnesení hospodářského výboru najednou. Bod A8 bychom hlasovali později. Dalším hlasováním by byl návrh poslance Kalouska C1 až C3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP