(Jednání opět zahájeno v 11.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 11.21 hodin. Uplynula doba vyhrazená pro přestávku. Prosím pana ministra, prosím pana zpravodaje, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. (Dvouminutová prodleva, během které přicházejí poslanci do sálu a probíhá jednání u stolu předsedajícího mimo mikrofon.)

Myslím, že v tuto chvíli by bylo vhodné, kdyby některý z těch, kteří jednali jako zástupci poslaneckých klubů, sdělil možný výsledek tohoto jednání. Pokud tomu tak není, nechám nejprve hlasovat o námitce zpochybňující hlasování, potom o revokaci, a teprve poté se dostaneme případně do dalších procedurálních sporů. Takže vás odhlašuji. Vzhledem k tomu, že nikdo se nechystá k nějakému jinému návrhu, budeme postupovat podle toho, jak jsem avizoval.

Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Nejprve rozhodneme o námitce tří kolegů zpochybňující hlasování s pořadovým číslem 193.

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 199 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 91, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že bychom měli opakovat v tuto chvíli hlasování č. 193. Prosím pana zpravodaje, aby byl aktivní v této věci a sdělil, o čem se bude hlasovat. Dle sněmovního tisku 365/2.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Budeme hlasovat o návrhu kolegy Kalouska. Chtěl bych zde upozornit, že nebudeme hlasovat o bodu C4, jelikož "§ 4 odst. 2 se zrušuje" již bylo přijato usnesením, které jsme schvalovali - hospodářského výboru -, takže toto je nehlasovatelný návrh, budeme hlasovat pouze o bodu C1 až C3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: C1 až C3.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Kolega Kalousek souhlasí s mým výkladem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti takovémuto postupu, o takovémto hlasování? Byl bych velmi rád, kdybychom si to vyjasnili co možná nejdřív, aby nenásledovala další smršť různých procedurálních a jiných návrhů. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Věcně je to v pořádku, protože v hlasování o usnesení hospodářského výboru jsme už tento odstavec zrušili, jestli je to tak v pořádku procedurálně, tím si v této chvíli nejsem jist. Ale věcně je to v pořádku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já si myslím, že procedurálně je to v pořádku. Žádnou námitku proti tomu nevidím. Pane poslanče Brožíku, myslím si, že je zcela zjevné, že zazněla námitka zpochybňující hlasování. O této námitce jsme rozhodli svým hlasováním. Rozhodli jsme o tom, že ta námitka je relevantní, a naší povinností je v tuto chvíli znovu se vrátit k tomu hlasování, které touto námitkou bylo zpochybněno. Jinou cestu, jakkoli si o tom může myslet cokoli, jako řídící schůze nevidím.

 

Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích C1 až C3.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 200 a ptám se: Kdo je pro? Kdo je proti?

Omlouvám se ještě jednou, došlo k pochybení z mé strany, musím vynulovat toto hlasování a prosím všechny, jestli by mohli tolerovat pochybení ze strany řídícího schůze.

 

Já zopakuji ještě jednou toto hlasování. Bude to hlasování s pořadovým číslem 201 a ptám se: Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 90, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Prosím, budeme pokračovat dál.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nevím, jestli teď nemáme problém.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane zpravodaji, pan poslanec Šulák se hlásil o slovo. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP