(11.30 hodin)

Poslanec Petr Šulák: Pane předsedající, omlouvám se. Hlasoval jsem proti a na sjetině je, že jsem hlasoval pro.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Beru to jako zpochybnění tohoto hlasování. Po pochybení, včetně pochybení předsedajícího, budeme rozhodovat znovu o námitce, která byla vznesena.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 202. Kdo souhlasí s námitkou proti hlasování, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 165, proti 3. Námitka byla akceptována.

 

Ještě jednou rozhodneme o pozměňovacích návrzích pod písmenem C1 až 3.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 203 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 89, proti 83. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nyní bychom měli hlasovat - protože jsme se dostali do rozporu se schváleným A9 a A10 - tady již zazněl návrh na revokaci tohoto usnesení, to znamená, že bychom měli hlasovat o návrhu na revokaci tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Budeme hlasovat o revokaci hlasování k pozměňovacímu návrhu A10.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: A9 a A10. Tento návrh byl schválen dohromady, musíme hlasovat o tomto návrhu revokace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pokusil bych se to zpravodajovi ulehčit. Pakliže jsme se rozhodli postupovat tak, že po předcházející revokaci budeme hlasovat jen o C1 až C3 a nikoliv o C4, protože to je obsah přijatého návrhu A10, tak je nesmyslné revokovat A10. To vyplývá z předchozího postupu. Revokovat se musí A9, nikoliv A10. Já myslím, že si rozumíme, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za tuto připomínku. Souhlasím. Budeme hlasovat o revokaci bodu A9.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 204 a ptám se, kdo je pro návrh revokovat toto usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 89, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme znovu o návrhu pod písmenem A9.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 205 a ptám se, kdo je pro.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Mělo by zaznít stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Myslím, že o tomto bodu nemůžeme hlasovat, protože pokud jsme přijali bod kolegy Kalouska C1 až C3, je bod A9 nyní nehlasovatelný a měli bychom přistoupit k celkovému hlasování o návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, kontrola věcné správnosti jednotlivých pozměňovacích návrhů je vaším úkolem, nikoliv úkolem předsedajícího. Váš návrh v tuto chvíli je, že všechny návrhy byly hlasovány, neexistuje žádná pochybnost o jednotlivých pozměňovacích návrzích a má se hlasovat o usnesení k celkovému znění zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Ano?

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsou proti tomu nějaké námitky? Pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Pane předsedající, vážená vládo, já si myslím, že by se mělo hlasovat o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru. Ten byl odhlasován už jednou jako celek. Mělo by se hlasovat o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru mimo návrhy, které jsou nehlasovatelné, to znamená mimo návrh A9.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosil bych zpravodaje, aby se k tomu vyjádřil.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, já jsem se dozvěděl od kolegů z legislativy, že musíme hlasovat o A9, protože my jsme již schválili a v podstatě v tuto chvíli máme velký problém, protože my jsme s kolegou Kalouskem vypustili vlastně podíl ze spotřebních daní u paliv, ale zároveň předtím hlasováním - nevím které číslo - jsme schválili bod A9, to znamená, že výše je 20 %. Myslím, že to bylo usnesení hospodářského výboru. Jsem přesvědčen o tom, že opravdu musíme hlasovat o bodu A9.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Z postu řídícího zásadně protestuji proti takovému zmatečnému postupu.

Znovu vyhlašuji přestávku do 11.40 hodin a žádám zpravodaje, aby si vyjasnil s legislativou a dalšími kolegy další postup a tento postup potom předložil k hlasování.

 

(Jednání přerušeno v 11.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP